เที่ยวน้ำตกหินชั้นความสูงกว่า 80 เมตร สวยงามแปลกตาหาดูได้ยาก

เที่ยวน้ำตกหินชั้นความสูงกว่า 80 เมตร สวยงามแปลกตาหาดูได้ยาก

ชาวบ้านในอำเภอกาญจนดิษฐ์และใกล้เคียง พาบุตรหลานเข้าแช่น้ำความร้อน ที่น้ำตกเพชรพนมวัฒน์ บ้านคีรีรอบ ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ฯ ในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น ซึ่งเป็นต้นทุนที่สวยงามที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้ มีความอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกที่สวยงามและร่มรื่น โดยเฉพาะหินชั้นที่มีความสูงกว่า 80 เมตร ที่หาดูได้ยากในภาคใต้ พร้อมมีนำ้ไหลจากส่วนบนสุดผ่านชั้นลงสู่ด้านล่าง ตลอดทั้งปี จนเกิดเป็นแอ่งน้ำให้ประชาชนได้เล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างมีความสุข นอกจากนั้นยังมีผีเสื้อหลากหลายชนิด ให้ได้ศึกษาระบบนิเวศ จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยม

s__4153358
s__4153363
s__4153368

โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่อุทยานฯจะได้ร่วมกับนักธรณีวิทยา เข้าสำรวจชั้นหินของน้ำตกแห่งนี้ เพื่อเป็นข้อทางวิชาการของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งนี้ ที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามโครงการประชาคมเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านคีรีรอบ ที่ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 ที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนรอบแนวป่า เพื่อสร้างรายได้เสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนของประชากร จากกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่ชาวบ้านต้องการก่อให้เกิด เพื่อจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเกิดโฮมสเตย์ของชาวบ้านในละแวกนี้ได้มีอาชีพเสริมจากอาชีพเกษตรกร

s__4153354
s__4153366
s__4153372