สุดอลังการขอนแก่น ประดับไฟพระธาตุขามแก่น สวยงามโดดเด่นในยามค่ำคืน

สุดอลังการขอนแก่น ประดับไฟพระธาตุขามแก่น สวยงามโดดเด่นในยามค่ำคืน

สุดอลังการขอนแก่น ประดับไฟพระธาตุขามแก่น สวยงามโดดเด่นในยามค่ำคืน

ที่วัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอยแก่น นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,  นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง ร่วมกันเปิดไฟที่มีการประดับบริเวณพระธาตุขามแก่น หลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาเปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 151 โคมหลอด ภายในวัดเจตุยภูมิ โดยเฉพาะที่องค์พระธาตุขามแก่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่น โดยได้ประดับไฟสีเหลืองสวนงาม

4
7

ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 1.3 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนโครงการ PEA LEDปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED พระธาตุขามแก่น วัดเจติยภูมิ จังหวัดขอนแก่น โครงการนี้จะดำเนินการ แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 เพื่อให้พระธาตุขามแก่นมีความสวยงาม ยามค่ำคืน คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่งผลพัฒนาคุณชีวิต และส่งเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า มีความปลอดภัย และที่สำคัญยิ่ง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยลดโลกร้อยได้อีกทางหนึ่ง

1
5

สำหรับโครงการ PEA LED ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยเล็งเห็นความสำคัญมรดกทางวัฒนธรรม อย่างเช่นองค์พระธาตุที่สำคัญในแต่ละจังหวัดที่ประชาชนให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมใส ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 5 แห่ง ประกอบด้วย พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุเรณู จังหวัดนครพนม พระธาตุมหานคร 9 ชั้น วัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น และพระธาตุขามแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยจะเปิดตามเวลาที่ตั้งไว้คือตั้งแต่เวลา 18.00-00.00น.

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ สุดอลังการขอนแก่น ประดับไฟพระธาตุขามแก่น สวยงามโดดเด่นในยามค่ำคืน