คลองกุนุงจนอง แหล่งเล่นน้ำคลายร้อน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเบตง

คลองกุนุงจนอง แหล่งเล่นน้ำคลายร้อน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเบตง

คลองกุนุงจนอง แหล่งเล่นน้ำคลายร้อน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเบตง

จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงนี้ ทำให้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา มีประชาชน ไปเล่นน้ำคลายร้อนจำนวนมาก เช่น ที่สะพานธารคีรี 1 คลองกุนุงจนอง บริเวณชุมชนกุนุงจนอง สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง  เป็นคลองที่มีน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรีรอยต่อประเทศมาเลเซียที่ยังคงมีผืนป่าอุดมสมบูรณ์ ทำให้น้ำในคลองมีน้ำใสไหลตลอดทั้งปี มีชาวบ้านนำบุตรหลานไปเล่นน้ำคลายร้อนจำนวนมาก ทำให้ดูลำคลองคับแคบไปถนัดตา บรรดาเด็กๆต่างก็กระโดดเล่นน้ำคลายร้อนกันอย่างสนุกสนาน ในขณะที่ชาวบ้านในหมู่บ้านก็มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการเปิดร้านขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม รวมถึงให้เช่าห่วงยาง

img_2941
img_2951
img_2968

นายอุสมาน ยูโซ๊ะ ประธานชุมชนกุนุงจนอง กล่าวว่า ตั้งแต่โรงเรียนปิดเทอมประกอบกับช่วงนี้ อยู่ในช่วงหน้าร้อน อากาศในพื้นที่ร้อนมาก ประธานชุมชนบ้านกุนุงจนอง จึงได้ออกความคิดทำฝ่ายกั้นน้ำโดยนำกระสอบใส่ดินใส่หินกั้นกักเก็บน้ำ เพื่อชะลอน้ำเก็บน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าร้อน เดือนเมษายน และยังเอาต้นหมากมาทำเป็นสะพานข้ามคลอง ไว้ให้เด็กๆในหมู่บ้านมากระโดดเล่นน้ำกันคลายร้อน พร้อมทั้งทำแคร่ไม้ไผ่ให้ผู้ปกครองได้นั่งดูแล ลูกหลาน ขณะเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย จนมีชาวบ้านจากชุมชนใกล้เคียง ทราบข่าวว่าที่ชุมชนกุนุงจนองมีสถานที่เล่นน้ำ จึงมีประชาชนนำบุตรหลานมาเล่นน้ำคลายร้อนกันเป็นจำนวนมาก ทำให้บริเวณหมู่บ้านคึกคัก มีชาวบ้านจากชุมชนอื่นนำบุตรหลานมาเล่นน้ำคลายร้อนตลอดทั้งวัน  ชาวบ้านในชุมชนเองก็พลอยได้รับอานิสงส์ทำให้พวกเค้ามีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายอาหารและขายเครื่องดื่มไปด้วย

img_2977
img_2985
img_2993

ประธานชุมชนกุนุงจนอง กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวคลองกุนุงจนอง ซึ่งเป็นคลองธรรมชาติแห่งนี้ ควรรักษาความสะอาดให้มาก ไม่ควรนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหารที่ไม่ฮาลาล เข้ามาทานริมคลอง และเมื่อนำอาหาร หรือขนมเข้าไปกินในบริเวณดังกล่าว ควรเก็บและทำความสะอาดก่อนออกไปด้วย อย่าทิ้งขยะ หรือเศษอาหารลงในคลอง หรือทิ้งขยะ ไว้ให้เป็นภาระของคนอื่น  เราควรปลูกจิตสำนึกช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่กับเราไปนาน โดยการช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะ พร้อมจัดให้คณะกรรมการชุมชนได้หมุนเวียนมาดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กๆและนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ คลองกุนุงจนอง แหล่งเล่นน้ำคลายร้อน สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเมืองเบตง