สักการะ 2 บูรพาจารย์สายวัดป่าแห่งเมืองสกลนคร

สักการะ 2 บูรพาจารย์สายวัดป่าแห่งเมืองสกลนคร

“สกลนคร” หนึ่งในจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็น “ถิ่นมั่นในพุทธธรรม” ตามคำขวัญของจังหวัด วันนี้เราได้มีโอกาสเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่สกลนคร เลยต้องแวะสักการะบูรจารย์พระสายป่า หรือ พระสายธรรมยุต ซึ่งเป็นพระกรรมฐานบำเพ็ญเพียรภาวนาตามป่าตามเขา วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปกราบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร แห่งจังหวัดสกลนคร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวกัน

เริ่มกันที่วัดแรกกับการไปกราบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าสุทธาวาส วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ละสังขารของหลวงปู่มั่น ซึ่งท่านเองได้รับการขนานนามว่าเป็นจอมทัพธรรมแห่งภาคอีสาน จึงได้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ขึ้นโดยภายในอาคารประกอบด้วยหุ่นขี้ผึ้งจำลองหลวงปู่มั่น ให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้เพื่อที่จะได้รับคำสอน คติธรรม ให้มีสติซึ่งเป็นมงคลแก่ชีวิต มีเครื่องอัฐบริขาร และประวัติต่างๆ ของหลวงปู่มั่นให้ได้ศึกษาอีกด้วย

ใกล้กับอาคารพิพิธภัณฑ์ ยังมีกุฎิของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น กุฎิแห่งนี้เป็นที่พำนักของหลวงตามหาบัว ในคราวเดินทางมาที่วัดป่าสุทธาวาส และได้ให้ผู้เลื่อมใสศรัทธาได้สักการะเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต

เราได้เดินทางต่อไปวัดที่ 2 สักการะหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มีลักษณะเป็นเจดีย์ปลายแหลม ฐานกลม ขึ้นรูปด้วยกลีบบัวหุ้มฐานสามชั้น แต่ละกลีบบัวตกแต่งด้วยกระเบื้องเป็นรูปพระอาจารย์ต่างๆ ภายในเจดีย์มีรูปปั้นพระอาจารย์ฝั้นถือไม้เท้าขนาดเท่าองค์จริง มีตู้กระจกบรรจุเครื่องอัฐบริขารของท่าน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและลูกศิษย์ได้ระลึกถึงคำสอนของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ตลอดไป ซึ่งบริเวรวัดป่าอุดมสมพร ร่มรื่นเหมาะกับการปฏิบัติธรรม และยังมีไก่ป่าเดินออกมาแบบไม่กลัวคน ซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ค่อนข้างยากในปัจจุบัน

ถึงแม้ว่า หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร จะได้ละสังขารไปเนิ่นนานแล้วแต่เราเองยังได้ยินชื่อเสียงและคติธรรม ของท่านที่ค่อยสั่งสอนให้ผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนายังคงทำความดี ละเว้นความชั่ว ถ้าหากเพื่อนๆ มาที่จังหวัดสกลนครอย่าลืมมาสักการะพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ กับ 2 บูรพาจารย์สายวัดป่าแห่งเมืองสกลนคร หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ข้อมูล

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต วัดป่าสุทธาวาส ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร