วัดป่าคำสว่าง สร้างปราสาทรวงข้าว สืบสานประเพณีบุญกองข้าว หนึ่งเดียวในประเทศไทย!

วัดป่าคำสว่าง สร้างปราสาทรวงข้าว สืบสานประเพณีบุญกองข้าว หนึ่งเดียวในประเทศไทย!

วัดป่าคำสว่าง บ้านคำสว่างน้อย หมู่ 5 ต.คำสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม ได้มีประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างเดินทางไปร่วมทำบุญสืบสานประเพณีบุญกองข้าวกันคึกคัก ซึ่งถือเป็นประเพณีอีสาน และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สืบทอดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  แต่การจัดงานบุญกองข้าวของวัดแห่งนี้ ถือเป็นไฮไลน์สำคัญ ที่จัดขึ้นยิ่งใหญ่เป็นปีที่ 2  และมีรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากที่อื่น เนื่องจาก พระอธิการภูวดล สุธัมโม อายุ  28 ปี เจ้าอาวาสวัดป่าคำสว่าง ได้มี่แนวคิดไอเดียสุดเจ๋ง ด้วยการออกกุสโลบาย ให้ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ต่อยอดทำบุญกองข้าว ในรูปแบบใหม่ คือ การร่วมกันบริจาครวงข้าวตามกำลังศรัทธา ก่อนนำมาร่วมกัน ประดับตกแต่ง เป็นปราสาทรวงข้าว ที่มีความสวยงามอลังการ เพื่อเป็นการดึงดูด เชิญชวน ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยพลังศรัทธา สู่ความสามัคคี  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการนำเอาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอีสาน มาต่อยอด ให้ประชาชน นักท่องเที่ยว รวมถึงลูกหลานเยาวชน รุ่นใหม่ ได้สนใจ เข้าวัดทำบุญ และร่วมใจกันสืบสานประเพณีโบราณ

img_0799
img_0808 

สำหรับการสร้างปราสาทรวงข้าวในปีนี้ นับเป็นปีที่ 2 ที่เจ้าอาวาส ร่วมกับชาวบ้าน ที่มีจิตศรัทธา ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้น จากรวงข้าว ที่ได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยว ก่อนนำมามัดรวมกัน ประดับตกแต่งเป็นปราสาท ที่สวยงามลงตัว อีกทั้ง ยังมีความวิจิตสวยงาม  ถือเป็นไอเดียสุดเจ๋ง ที่ต่อยอดจากวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน จากเดิม เพียงการรับบริจาคนำเอาข้าวเปลือกมากองรวมกัน เพื่อจัดงานบุญกองข้าว และนำข้าวเปลือกไปขาย นำเงินมาทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา หรือสร้างวัดวาอาราม ตามประเพณีอีสาน และในครั้งนี้ ทางวัดป่าคำสว่าง จะได้ นำรวงข้าวเปลือก  ที่ชาวบ้านนำมาบริจาค ประดับตกแต่งบนปราสาทรวงข้าว ไปขายนำปัจจัยมาร่วมสมทบทุนสร้าง ศาลาการเปรียญของวัด และพัฒนาวัดต่อไป  ซึ่งจะมีการจัดงานบุญประเพณีต่อเนื่องทุกปี

img_0703
img_0803

พระอธิการภูวดล สุธัมโม อายุ  28 ปี เจ้าอาวาสวัดป่าคำสว่าง หมู่ 5 ต.คำสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม  กล่าวถึงความเป็นมาว่า ปราสาทรวงข้าว ถือเป็นประเพณีมีมาตั้งแต่พุทธกาล  โดยตามชาดก กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าเคยถวายเจย์ดีข้าว ก่อนสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า ถึงเป็นประเพณีสำคัญ ที่สืบทอดมาแต่โบราณ เช่นเดียวกันกับวัดคำสว่าง เดิมเรียกว่าบุญกองข้าว หรือบุญคูณลาน   ตามประเพณีจะนำข้าวเปลือกมารวมกองกัน ถวายพระสงฆ์ จึงได้นำมาพัฒนาต่อยอด เป็นกุสโลบาย  ในการให้ชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจกัน นำรวงข้าวมาสร้างปราสาท  ตามกำลังศรัทธา  รูปแบบการก่อสร้างคล้ายปราสาทผึ้ง ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 2 ถือว่าใหญ่กว่าทุกปี  ได้ศรัทธามากขึ้น ได้ปราสาทรวงข้าว สูงประมาณ 19 เมตร กว้าง ประมาณ 9 เมตร ยาวประมาณ 16 เมตร  มีชาวบ้าน นำรวงข้าวมาบริจาค มากกว่า 1,000 มัด  ล้วนเป็นพลังศรัทธา ก่อนมาร่วมใจกันออกแบบ ประดิษฐ์ตกแต่ง  ให้เกิดความสวยงาม  ถือเป็นการส่งเสริมประเพณีอันดีงาม และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว  หลังจากนั้น รวงข้าวทั้งหมด จะนำไปขาย เพื่อนำปัจจัย มาสร้างศาลาการเปรียญ คาดว่าจะได้ข้าวเปลือกมากกว่า 1 ตัน   ถือเป็นประเพณีสำคัญ โดยจะจัดต่อเนื่องทุกปี