แม่น้ำสาละวินในช่วงหน้าแล้ง ชมความสวยงามแปลกตาของพรมแดนธรรมชาติ!

แม่น้ำสาละวินในช่วงหน้าแล้ง ชมความสวยงามแปลกตาของพรมแดนธรรมชาติ!

แม่น้ำสาละวินในช่วงหน้าแล้ง ชมความสวยงามแปลกตาของพรมแดนธรรมชาติ!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

มาสัมผัสความงดงามของแม่น้ำสาละวินและบรรยากาศที่อบอุ่นไม่เหมือนใคร โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้ง น้ำในแม่น้ำสาละวินได้ลดระดับลง ทำให้การเดินเรือสะดวก มองเห็นเกาะแก่งสวยงามตลอดเส้นทางไปบ้านทางตาฝั่ง หมู่บ้านชนเผ่ากะเหรี่ยงโบราณ ที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้อย่างเหนียวแน่น

s__5062683
s__5062684
s__5062689

“สาละวิน” เป็นชื่อที่ชาวอังกฤษเรียก ซึ่งเพี้ยนมาจากเสียงเรียกของชาวพม่าว่า”ตาลวิน” แม่น้ำสาละวิน มีต้นกำเนิดจากการละลายของหิมะ บริเวณที่ราบสูงธิเบตเหนือเทือกเขาหิมาลัย อุณหภูมิของน้ำในแม่น้ำสาละวิน จึงมีความเย็นตลอดทั้งปีและเย็นกว่าแม่น้ำสายอื่นๆในประเทศไทย แม่น้ำสาละวินไหลผ่านประเทศจีนและผ่านประเทศพม่า ก่อนที่จะกลายเป็นแม่น้ำกั้นพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่า

s__5062686

ช่วงแม่น้ำสาละวิน ที่กั้นพรมแดนที่อำเภอแม่สะเรียงนั้นอยู่ตรงข้ามกับรัฐกะเหรี่ยงของประเทศพม่า เป็นระยะทางยาวประมาณ 101 กิโลเมตร และกว้างโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมีแก่งหินและโขดหินน้อยใหญ่ตลอดทั้งสาย ประกอบกับฉากหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และสีเขียวของป่าฝนเขตร้อนที่มีความสมบูรณ์เขียวขจีตลอดทั้งปี ทำให้เกิดความสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

s__5062681
s__5062687

แต่ในฤดูฝนแม่น้ำสาละวินจะกลายเป็นแม่น้ำที่กราดเกรี้ยวดุดัน คลื่นน้ำขาวฟูฟ่อง ปะทะแก่งหินที่ใหญ่โตและแหลมคม เสียงดังเซ็งแซ่ อื้ออึง ลุ่มน้ำสาละวิน นับได้ว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งบนโลกที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง แม่น้ำสาละวินไหลผ่านแผ่นดินของชนเผ่าต่างๆมากมาย จนกล่าวได้ว่าเป็นลุ่มน้ำที่มีกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองอาศัยดำรงชีวิต มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 11 ชนเผ่า เช่น ไต(ไทยใหญ่) , ละว้าหรือลัวะ , ยะไข่ , กะเหรี่ยงหรือปะกาเกอะญอ , อาข่า , ม้ง , ปะโอ , ปะหล่อง ,  ลีซู ฯลฯ ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ล้วนมีถิ่นกำเนิด และอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเล็กๆกลางหุบเขาและที่ราบเล็ก ๆ ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน แม่น้ำสาละวิน นับเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 26 ของโลก ความยาวประมาณ 2,800 กิโลเมตร และแม่น้ำสาละวินมีความยาวเป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากแม่น้ำโขง

s__5062690

จุดชมวิวแม่น้ำสาละวิน แห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน ณ ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียงเป็นระยะทางประมาณ 48 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวกสบายผ่านป่าดิบชื้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นป่าฝนเขตร้อนที่มีสีเขียวตลอดทั้งปี ตลอดเส้นทาง

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ แม่น้ำสาละวินในช่วงหน้าแล้ง ชมความสวยงามแปลกตาของพรมแดนธรรมชาติ!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook