เหลืองอร่าม! ทุ่งดอกปอเทืองบานสะพรั่งในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เหลืองอร่าม! ทุ่งดอกปอเทืองบานสะพรั่งในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เหลืองอร่าม! ทุ่งดอกปอเทืองบานสะพรั่งในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ชมความงามของดอกปอเทือง ที่บานเหลืองอร่ามเต็มท้องทุ่งหลายร้อยไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ ได้ร่วมกัน ปลูกไว้เป็นบริเวณกว้าง เพื่อใช้เป็นพืชปรับสภาพดินและนำเมล็ดออกจำหน่าย ซึ่งขณะนี้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่ง ให้ผู้คนสัมผัสความงามอย่างละลานตา

155739
247994

323238

ดอกปอเทืองที่ขณะนี้กำลังออกดอกบานสพรั่ง เหลืองอร่ามไปเต็มท้องทุ่ง เป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็น หลังชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

จำนวนหลายรายได้ร่วมกันที่จะรณรงค์ให้มีการปลูกเป็นผืนใหญ่ หลายร้อยไร่ เพื่อใช้ในการปรับปรุงสภาพดิน รวมทั้งเก็บเมล็ดเพื่อจำหน่าย

361310
534454

ซึ่งในขณะนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วบริเวณ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้พบเห็นและเดินทางมาท่องเที่ยวชมความงามของดอกปอเทือง ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มเบ่งบานในรอบแรก

โดยดอกปอเทืองจะทำการเบ่งบาน 2 รอบก่อนที่จะออกเป็นเมล็ด ซึ่งผู้ที่อยากสัมผัสความสวยงามของทุ่งดอกปอเทือง ดังกล่าว สามารถเดินทางเข้าท่องเที่ยวได้ตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงสิ้นปี บริเวณริมถนนสายตำบลป่าซาง- บ้านถ้ำ ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ช่วงกิโลเมตรที่ 35  

693573
715789

เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะทำการปลูกปอเทืองเป็นบริเวณกว้างใหญ่และจะสลับกันออกดอกให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสความงามของดอกปอเทืองเหลืองอร่ามกลางท้องทุ่ง

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ ของ เหลืองอร่าม! ทุ่งดอกปอเทืองบานสะพรั่งในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา