สะพานไม้ไผ่ดอกบัวกลางทุ่งนาแห่งโคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าไปถ่ายรูป

สะพานไม้ไผ่ดอกบัวกลางทุ่งนาแห่งโคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าไปถ่ายรูป

สะพานไม้ไผ่ดอกบัวกลางทุ่งนาแห่งโคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าไปถ่ายรูป

ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างพากันเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของสะพานดอกบัวไม้ไผ่ ซึ่งมีความยาว ประมาณ 180 เมตร กว้าง 1 เมตร 50 เซนติเมตร ทอดยาวลงไปกลางทุ่งนา อยู่ภายในหมู่บ้าน ท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พร้อมชมข้าวที่กำลังออกรวงรอการเก็บเกี่ยว กันอย่างคึกคัก

46935
46941
46942

โดยนายสุเวช อุตสางาน อายุ 56 ปี ผู้ใหญ่บ้านท่ามะเขือ ได้บอกว่า สะพานไม้ไผ่แห่งนี้ชื่อว่าสะพานไม้ปันสุข สร้างขึ้นจากความร่วมไม้ร่วมมือกันของชาวบ้านในพื้นที่ ใช้ไม้ไผ่ในการสร้างกว่า3,500 ต้น ใช้ระยะเวลาในการสร้าง ประมาณ 1 เดือน โดยสร้างขึ้น เป็นรูปลักษณะดอกบัวตูม มีช่องทางเดิน สามารถเดินอ้อมเป็นวงกลมชมความสวยงามของต้นข้าวที่กำลังออกรวงสวยงาม เต็มท้องทุ่งนาได้  ซึ่งสะพานแห่งนี้ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความรัก ความสมัครสมานสามัคคีกัน ของคนในชุมชน อีกทั้งต้องการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ วิถีชีวิต ของคนในพื้นที่ เพื่อให้สะพานไม้แห่งนี้เป็นจุดแลนมาร์ค สำหรับการท่องเที่ยว นวัตวิถี ของคนในพื้นที่อีกด้วย

46937
46944
46945

ทั้งนี้ในเวลาช่วงเช้าและช่วงเย็นของทุกวัน โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสะพานไม่ไผ่ดอกบัวแห่งนี้กันอย่างคึกคัก เพื่อมาชมธรรมชาติและความสวยงาม หรือมานั่งพักผ่อนหย่อนใจให้หายเหนื่อย

46946
46948

อัลบั้มภาพ 29 ภาพ

อัลบั้มภาพ 29 ภาพ ของ สะพานไม้ไผ่ดอกบัวกลางทุ่งนาแห่งโคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่น่าไปถ่ายรูป