พาพ่อแม่เที่ยว ไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในไทย อิ่มใจ ได้บุญ

พาพ่อแม่เที่ยว ไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในไทย อิ่มใจ ได้บุญ

พาพ่อแม่เที่ยว ไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในไทย อิ่มใจ ได้บุญ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วัดกับคนไทยเป็นของคู่กันมาแต่ช้านาน เนื่องจากบ้านเราเป็นเมืองพุทธ ทั่วทั้งประเทศจึงเต็มไปด้วยวัดมากมาย วันนี้ มัชรูมทราเวล จะพาไป เที่ยว 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ทั่วประเทศที่เราชาวพุทธควรไป ไหว้พระ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลสักครั้งในชีวิต ตามมาดูกันค่ะว่ามีวัดอะไร ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง

1.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม – กรุงเทพฯ

1-pixabay-2-768x512

ตั้งต้นชม วัดศักดิ์สิทธิ์ กันที่กรุงเทพมหานคร กับวัดแรก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว ที่เราคุ้นเคยกันดี วัดพระแก้วตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง และยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือ พระแก้วมรกต อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพุทธอย่างเราควรหาโอกาสไป ไหว้พระ ขอพร กันสักครั้งในชีวิตนะคะ

เวลาเปิด-ปิด : 08.30 – 16.30 น.

2.วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร – กรุงเทพฯ

2-5

อีกหนึ่ง วัดศักดิ์สิทธิ์ ในกรุงเทพฯ ที่อยากให้ไป ไหว้พระ ขอพรกัน ก็คือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศวิหาร ที่เราเรียกกันติดปากว่า วัดบวรฯ โดยที่นี่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 4 พระองค์ และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นวัดประจำราชวงศ์จักรี เนื่องจากเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมถึงพระสรีรางคารของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

เวลาเปิด-ปิด : 08.00 – 17.00 น.

3.วัดโสธรวรารามวรวิหาร – จ.ฉะเชิงเทรา

3-5-768x432

ขยับออกจากกรุงเทพฯ เล็กน้อยไปไหว้พระกันที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร หรือ วัดหลวงพ่อโสธร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อพุทธโสธร” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระรูปปางสมาธิ ลงรักปิดทองสมัยแบบล้านช้าง ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก โดยผู้คนนิยมมาขอบารมีจากหลวงพ่อให้ปกป้องคุ้มครองหรือรักษาโรคให้แคล้วคลาด เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวพุทธที่มีความศรัทธา จึงมีผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้เป็นจำนวนมาก

เวลาเปิด-ปิด : 07.00 –  17.00 น.

4.วัดพนัญเชิงวรวิหาร – จ.พระนครศรีอยุธยา

4-5-768x512

วัดศักดิ์สิทธิ์ วัดหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีฯ เป็นเมืองหลวงอีกนะ มีจุดเด่นสำคัญ คือ หลวงพ่อโต มีชื่อเต็มๆ ว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หรือ หลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอยุธยา และยังมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก จึงมีชาวพุทธที่เลื่อมใสต่างพากันมาไหว้หลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคลกันเป็นจำนวนมาก

เวลาเปิด-ปิด : 07.00 –  18.00 น.

5.วัดพระธาตุดอยสุเทพ – จ.เชียงใหม่

5-5-768x512

พาคุณพ่อคุณแม่ขึ้นเหนือไปชม วัดศักดิ์สิทธิ์ กันที่จังหวัดเชียงใหม่กับ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ เป็นหนึ่งในวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยม มีลานเจดีย์ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ บริเวณทางเดินขึ้นวัดเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน นอกจากที่นี่จะเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่แล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแมอีกด้วย

เวลาเปิด-ปิด : 05.00 – 21.00 น.

6.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร – จ.พิษณุโลก

6-4-768x512

ไปเที่ยวกันต่อที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก หรือชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “วัดใหญ่” ตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ตรงข้ามกับศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เป็นพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปในฐานะสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในประเทศไทย

เวลาเปิด-ปิด : 06.30- 18.00 น.

7.วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – จ.นครพนม

7-5-768x512

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง จังหวัดนครพนม มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น โดยเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีแหล่งที่มาที่เดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา พระธาตุพนมไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้น ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆ และชาวลาวอีกด้วย ว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือเป็นมงคลแก่ชีวิต ใครหาที่เที่ยวช่วงวันหยุด พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวที่นี่กันนะคะ

เวลาเปิด-ปิด : 06.00- 18.00 น.

8.วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรมหาวิหาร – จ.สุราษฎร์ธานี

8-3-768x512

ลงใต้มาเที่ยวกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถ้ามาที่นี่ต้องได้ไปไหว้พระที่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สำหรับพระบรมธาตุไชยาเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระพุทธเจ้า นับเป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจดีย์พระบรมธาตุไชยาเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียวที่ยังอยู่ในสภาพที่ดีที่สุด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-14 เจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธง ประจำกอง และผ้าพันคอลูกเสือด้วย

เวลาเปิด-ปิด : 08.00- 16.00 น.

9.วัดไชยธาราราม – จ.ภูเก็ต

9-3-768x576

ปิดท้ายที่ วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง หนึ่งในวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดภูเก็ต เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ว่ากันว่าเป็นวัดที่สวยงามที่สุดในภูเก็ต โดยวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตประมาณ 8 กิโลเมตร และอยู่ไม่ไกลจากอ่าวฉลอง วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงจากความศักดิ์สิทธิ์ของ หลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดฉลอง ไม่เฉพาะชาวภูเก็ตเท่านั้นที่เคารพและนับถือในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อแช่ม ชื่อเสียงของหลวงพ่อแช่มยังโด่งดังไกลออกไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียอีกด้วย ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ด้านในพระมหาธาตุมีพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมาย และด้านบนพระมหาธาตุสามารถมองเห็นวิวภูเก็ตได้อย่างสวยงาม

เวลาเปิด-ปิด : 08.00- 17.00 น.

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ ของ พาพ่อแม่เที่ยว ไหว้พระ 9 วัดศักดิ์สิทธิ์ ในไทย อิ่มใจ ได้บุญ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook