แหล่งอุทยานธรณีสตูล ถูกยกให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีของโลกจาก UNESCO ที่แรกในไทย!

แหล่งอุทยานธรณีสตูล ถูกยกให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีของโลกจาก UNESCO ที่แรกในไทย!

แหล่งอุทยานธรณีสตูล ถูกยกให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีของโลกจาก UNESCO ที่แรกในไทย!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ประเทศไทยได้แหล่งอุทยานธรณีโลกโดยการประกาศจาก UNSECO คืออุทยานธรณีสตูล โดยนับเป็นอุทยานธรณีแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการประกาศนี้

ซึ่งอุทยานธรณีสตูลครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตอำเภอละงู อำเภอมะนัง อำเภอทุ่งหว้า และอำเภอเมือง รวบรวมทั้ง 2 เขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

โดยเป็นพื้นที่ผสมผสานระหว่างป่าไม้และทะเลอันดามันรวมทั้งเกาะแก่งต่างๆ ในจังหวัดสตูล

763300303
881381762

สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไทย รวมถึงชาวจังหวัดสตูลเป็นอย่างมาก

อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติของประเทศไทยที่ยังคงได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

เป็นสัญญาณที่ดีในการช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติอันงดงามซึ่งเป็นทรัพยากรที่เป็นสมบัติของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป

644934750
911622650

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ

อัลบั้มภาพ 4 ภาพ ของ แหล่งอุทยานธรณีสตูล ถูกยกให้เป็นแหล่งอุทยานธรณีของโลกจาก UNESCO ที่แรกในไทย!