วันหยุดสงกรานต์ไม่รู้จะไปไหน ไปไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์กัน!

วันหยุดสงกรานต์ไม่รู้จะไปไหน ไปไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์กัน!

วันหยุดสงกรานต์ไม่รู้จะไปไหน ไปไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์กัน!
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

ปีใหม่ไทยทั้งทีมาเริ่มต้นสิ่งดีๆ สำหรับปีนี้กับทริปไหว้พระ 9 วัดกันไหมครับ สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะไปไหนช่วงสงกรานต์เรามีทริปไหว้พระรอบเกาะรัตโกสินทร์มาฝากกัน

ได้ทั้งทำบุญและสัมผัสกับงานเทศกาลสงกรานต์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ไปด้วยในตัว

1. วัดกัลยาณมิตร – ไหว้แล้วจะได้มิตรที่ดีใครแฝงตัวมาเป็นมิตรรับรองแสดงธาตุแท้ออกมาหมด

 01kalaya-300x225

วัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งมีคติความเชื่อโด่งดังในเรื่องการขอพรให้เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย และมีมิตรไมตรีที่ดี จุดสำคัญคือสักการะ”พระพุทธไตรรัตนนายก” (หลวงพ่อโต)

2. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร – ใครอยากให้หน้าที่การงานการเรียนรุ่งโรจน์ต้องไหว้พระวัดอุรณฯ

02aroon

มีความเชื่อกันว่าไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตโรจน์รุ่งทุกวันคืน พร้อมกราบสักการะพระพุทธรูปในวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะช่วยให้ชีวิตรุ่งโรจน์ตลอดปี

3. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร – อยากมีชื่อเสียงในทางที่ดี ไว้พระวัดระฆังฯ

03watrakung-300x225

สำหรับพระประธานในพระอุโบสถวัดระฆังนี้มีเรื่องเล่ากันว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยตรัสว่า “ไปวัดไหนไม่เหมือนมาวัดระฆัง พอเข้าประตูโบสถ์ พระประธานยิ้มรับฟ้าทุกที” และมีความเชื่อกันว่า ไหว้พระวัดระฆัง มีคนนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดังตลอดปี

4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) – ไหว้พระวัดพระแก้วจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิต

04watprakaew-696x465

เป็นวัดคู่บ้าน คู่เมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แสดงออกถึงวัฒนธรรม สร้างชื่อเสียงและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคนอย่างแท้จริงการได้เข้าไปกราบพระแก้วมรกตครั้งหนึ่งในชีวิตก็นับว่าได้สร้างมงคลให้กับชีวิต และมีความเชื่อกันว่าไหว้วัดพระแก้วจะช่วยทำให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นกับชีวิต มีแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา

5. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) – อยากให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข ไหว้พระวัดโพธิ์

05watpoe-300x225

วัดที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 นับว่าเป็นแหล่งรวบรวมสรรพวิชาความรู้โดยจารึกบนแผ่นศิลา ติดไว้บริเวณพระอุโบสถ ภายในพระอุโบสถมี พระพุทธเทวปฏิมากร และมีพระวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด ปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรม จะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข มีความเชื่อกันว่าได้ไหว้พระที่วัดโพธิ์ ชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุข เหมือนดังชื่อวัดนั่นเอง

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร – มีอนาคตกว้างไกล ไหว้พระวัดสุทัศน์ฯ

06watsutat-300x225

วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกภายในพระวิหารมี พระศรีศากยมุนี ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา ส่วนที่พระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ ปางมารวิชัย และยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 อีกด้วย เชื่อกันว่าไว้พระวัดสุทัศน์จะทำให้ชีวิตมีอนาคตที่กว้างไกล และเป็นที่รักแก่บุคคลทั่วไป

7. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร – ขจัดภัยพาลก้าวข้ามศัตรูผู้ปองร้ายไหว้พระวัดชนะสงคราม

07watchana

เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายรามัญ เช่นเดียวกับวัดตองปุที่กรุงศรีอยุธยา เพื่อเทิดเกียรติทหารชาวรามัญในกองทัพสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพม่าในสงครามเก้าทัพ โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาทได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดตองปุแล้วถวายเป็นพระอารามหลวงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่ว่า วัดชนะสงครามมีความเชื่อกันว่าได้ไหว้พระวัดชนะสงคราม คนที่กำลังพบเจอกับอุปสรรคจะสามารถเอาชนะอุปสรรคและภัยพาลได้ทั้งมวล

8. วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร – สร้างสิริมงคลให้ชีวิต ไหว้พระวัดบวรฯ

08watborwan

วัดนี้เป็นวัดที่ประทับของพระมหากษัตริย์ เมื่อครั้นทรงผนวชคือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 รัชกาลที่ 6 และ รัชกาลที่ 10 ที่ทรงผนวชในปี 2521  จึงทำให้วัดนี้ได้รับการทะนุบำรุงให้คงสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งทั้งศิลปกรรมโบราณวัตถุ รวมถึงศิลปวัตถุหลายสิ่งหลายอย่าง ยังคงอยู่ในสภาพดีควรค่าแก่การศึกษา สำหรับความเชื่อในการไหว้พระวัดบวรฯนั้นเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตนั้นพบแต่สิ่งดีงามในชีวิต

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร – คิดทำสิ่งดีประสบความสำเร็จ ไหว้พระวัดสระเกศฯ

09watsraket-225x300

วัดที่มีฉากหลังเป็น “ภูเขาทอง” หรือพระบรมบรรพต จนทำให้หลายคนเรียกติดปากว่า “วัดภูเขาทอง”  ซึ่งรัชกาลที่ 4 ทรงดัดแปลงจากพระปรางค์ที่ทรุดพังลง โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุทั้งนี้มีความเชื่อว่า การได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุจะทำให้สนับสนุนความคิดที่จะสร้างกุศลให้กับตนเองและผู้อื่น หรืออีกนัยหนึ่งก็ตามชื่อวัดคือทำให้สมองโปรดโปร่งคิดทำแต่สิ่งที่ดี

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ

อัลบั้มภาพ 9 ภาพ ของ วันหยุดสงกรานต์ไม่รู้จะไปไหน ไปไหว้พระ 9 วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์กัน!