ชมพระปางขอฝนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย จ.กาญจนบุรี

ชมพระปางขอฝนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย จ.กาญจนบุรี

ชมพระปางขอฝนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย จ.กาญจนบุรี
นายรอบรู้

สนับสนุนเนื้อหา

วัดทิพย์สุคนธาราม อ. ห้วยกระเจา จ. กาญจนบุรี เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็น1 ใน24 สถานที่ทั่วประเทศที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบรรจุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามตำนานเขาเล่าว่า...

pranraining2

ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลนั้นฝนแล้งมาก แต่ด้วยพระพุทธบารมีได้ทรงพลิกฟื้นที่แห้งแล้ง ให้มีน้ำฝนหลั่งไปทั่วทุกสารทิศ และที่อำเภอห้วยกระเจา คืออีสานจังหวัดกาญจนบุรี จึงเป็นที่มาของพระปางขอฝนที่สุดแห่งความศรัทธากับประติมากรรมทางพุทธศิลป์ พระพุทธรูปสำริดปางขอฝนที่งดงามและสูงที่สุดในประเทศ

praraaingcover

ว่ากันว่าหากได้มากราบไหว้สักครั้ง ชีวิตจะพบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขดั่งแผ่นดินที่ได้รับสายฝน พระพุทธมหาเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สร้างโดยโลหะสำริดความสูง 32 เมตร ยืนอยู่บนฐานสูง 8 เมตร ตั้งตระหง่านบริเวณลานพระทักษิณ ซึ่งเสมือนเขตพุทธวาส ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดสร้างขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ผู้ริเริ่มสร้าง

praraining10
praraining11

บริเวณโดยรอบ มีหอเกียรติประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และอ่างเก็บน้ำในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ให้เปรียบเสมือนพุทธอุทยานที่มีลานปฏิบัติธรรมที่เงียบสงบและงดงาม ขับรถเลยเข้าไปอีก 1-2 กม. เป็นที่ตั้งอุโบสถวัดทิพย์สุคนธาราม ประดิษฐานพระพุทธชินราชประชานาถชุตินธรบวรชัยมงคล และมีพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์องค์จำลองให้สาธุชนกราบไว้บูชา

praraining7

praraning

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ ชมพระปางขอฝนที่สวยงามที่สุดในประเทศไทย จ.กาญจนบุรี