บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน

การเดินทางท่องเที่ยวในปัจจุบันนั้นมีด้วยกันอยู่มากมายหลายรูปแบบ เช่น แบบแบ็คแพ็ค  แบบเดินทางไปกับบริษัททัวร์  การขับรถเที่ยวแบบครอบครัว  การท่องเที่ยวแบบรวมตัวหารเฉลี่ย และอีกมากมาย แต่วันนี้ผมได้พบกับการเดินทางท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับการสร้างสาธารณะประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวบางคนบางกลุ่มที่ยังไร้ซึ่งจิตสำนึก

pb030036

 ออกเดินทาง

เช้าตรู่ของวันศุกร์ต้นเดือนพฤศจิกายน 2560  กลุ่มหนุ่มสาว 8 ชีวิต ในช่วงวัยเริ่มต้นการทำงานที่ได้รู้จักและรวมตัวกันทาง Social Network ซึ่งมีการตั้งชื่อกลุ่มตามอุดมการณ์ว่า “กลุ่มอาสาเที่ยว” ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของอุทยานแห่งชาติแหลมสน จ.ระนอง เพื่อลงเรือต่อไปยังหมู่บ้านแหลมนาว ชุมชนชาวมุสลิมประกอบอาชีพทำการประมง ที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยต้องใช้เรือเป็นพาหนะเดินทางไปมา แม้ที่ตั้งของชุมชนจะไม่ใช่พื้นที่เกาะ แต่เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่บริเวณแหลมยื่นไปในทะเล มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการดำรงชีพด้วยการทำการประมงขนาดเล็กริมฝั่งทะเลอันดามัน

pb030045

 เรือหัวโทงลำยาวติดเครื่องยนต์ดีเซลท้ายเรือ นำพากลุ่มอาสาเที่ยวออกจากท่าบ่ายหน้าไปทางทิศใต้ คลื่นลูกเล็กพัดพาถาโถมฝั่งผ่านท้องเรือจนน้ำทะเลกระเซ็นชวนให้หลายคนสนุกสนานกับการเดินทางไปในถิ่นใหม่  เพียง 20 นาที ภาพหมู่บ้านชาวประมงแหลมนาวที่ปลูกสร้างอย่างเรียบง่ายเรียงรายริมทะเล ก็ปรากฏอยู่เบื้องหน้า ราวกับเป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะที่สงบงาม แรกเห็นเป็นจุดเด่นนั้นคือมัสยิดหลังเล็กสีขาวบนยอดมีโดมกลมสีทองตั้งเด่นอยู่ด้านหลังกลุ่มบ้าน ส่วนด้านหน้าหมู่บ้านมีสะพานปูนซีเมนต์ทอดยาวออกมาประมาณ 100 เมตร ปลายสะพานใช้เป็นท่าเรือรับส่งผู้คน และรับปลาที่หาได้จากท้องทะเล ก่อนนำไปคัดแยกและจำหน่ายต่อไป

pb050287

เมื่อผู้มาเยือนขึ้นฝั่ง คุณพิเชษฐ์ ภักดี (ผู้ใหญ่โกบ)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ได้ให้การต้อนรับอย่างโอบอ้อมอารี ก่อนเริ่มทำกิจกรรมต่างๆ ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ พาคณะอาสาเที่ยวเข้าสู่ที่พักซึ่งมีลักษณะคล้ายบ้านชาวประมงทั่วไปในหมู่บ้านแหลมนาวแห่งนี้  ซึ่งได้จัดไว้ในรูปแบบโฮมสเตย์ติดกับบ้านของผู้ใหญ่เอง นับเป็นเรื่องที่ดี ที่จะทำให้ผู้มาเยือนได้รับความรู้ศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านแหลมนาวไปในตัว

pb040271
pb040273

เริ่มกิจกรรม

ช่วงบ่ายกลุ่มอาสาเที่ยวเริ่มกิจกรรมโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่มหญิง และ ชาย กลุ่มหญิงนั้นได้ถูกจัดแบ่งหน้าที่ไปให้ความรู้ด้านการปลูกพืชและทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง มาร่วมแบ่งปันความรู้ให้แก่สตรีในหมู่บ้าน  โดยใช้ศาลาเอนกประสงค์เป็นสถานที่ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและกัน

pb040231

ส่วนกลุ่มชายนั้นได้ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันยกถังซีเมนต์ทรงกลมลงเรือเพื่อไปสร้างเตาเผาขยะบริเวณท้ายหมู่บ้าน ทั้งสองกิจกรรมนี้เป็นภาพความทรงจำน่าประทับใจ

pb040253

ซึ่งในความเป็นจริงแล้วกิจกรรมดังกล่าวนี้ ชาวบ้านแหลมนาวสามารถร่วมแรงกันทำให้สำเร็จลุ่วงได้เอง แต่ทว่าการที่นักท่องเที่ยวต่างถิ่นได้มาร่วมแรงร่วมใจ สละแรงกายและแบ่งเวลาเพียงบางส่วนของการเดินทางท่องเที่ยว มาสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก่อเกิดเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันระหว่างคนในท้องถิ่นและแขกผู้มาเยือน

pb040260

แม้ว่าการสร้างเตาเผาขยะที่กลุ่มอาสาเที่ยวได้ร่วมสร้างสรรค์ไว้นี้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆ ที่ได้ทำให้กับชุมชน แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่นั้นก็คือการได้เริ่มต้นให้ผู้พบเห็นได้คิดถึงว่า ในช่วงเวลาการเดินทางท่องเที่ยวคือช่วงเวลาแห่งความสุขสนุกสนานเพลิดเพลิน บางท่านอาจหลงลืมไปว่า อาจได้ทำความเสียหายไว้ต่อชุมชน เช่น การทิ้งขยะมูลฝอยต่างๆ อย่างไม่รู้ตัว เมื่อท่านกลับไปแล้ว ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนต้องเก็บกวาดเพื่อให้ความสะอาดอันเป็นที่ปรารถนาของทุกคนได้กลับคืนสู่สภาพเดิม

pb040207

ต่อไปนี้จะดีกว่าไหม ถ้าหากว่าเราเดินทางท่องเที่ยวกันแบบมีจิตสำนึกคิดถึงใจเขาใจเรา สิ่งที่เรานำเข้าไปในพื้นที่เมื่อกลายเป็นขยะแล้ว เราก็ควรนำออกมาทิ้งในที่ที่เหมาะสม หรือในที่ผู้จัดการสามารถนำไปจัดการต่อได้โดยง่าย เป็นการช่วยผู้คนในชุมชนที่ไม่ต้องมาเหนื่อยกับการจัดการขยะ และต่อไปกลุ่มอาสาเที่ยวก็ไม่ต้องไปสร้างเตาเผาขยะให้เหน็ดเหนื่อยอีกต่อไป

pb030067

อาหารการกิน , ที่พัก

 ภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม ชุมชนบ้านแหลมนาวได้เตาเผาขยะใหม่ขนาด 2 เตา ผู้ใหญ่โกบ ยิ้มแก้มปริ หลังดื่มน้ำพักเหนื่อยและถ่ายรูปหมู่คู่กับเตาไว้เป็นที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว ได้เวลาพักผ่อน หนุ่มสาวทั้งสองกลุ่มเดินทางกลับบ้านพัก ผู้ใหญ่โกบ และภรรยา เข้าครัวตระเตรียมอาหารมื้อค่ำ

pb030068

ซึ่งในทุกมื้อที่เราได้มาพักในหมู่บ้านแหลมนาว เมนูก็ได้แก่อาหารทะเลทุกมื้อ ปูม้านึ่ง หอยชักตีน หมึกย่าง และอีกหมายเมนู ล้วนได้หาได้จากทะเลเบื้องหน้า อาหารสดรสชาติอร่อยเป็นของคู่กัน เรียกได้ว่า สำหรับใครที่ชอบการรับประทานอาหารทะเล การได้มาพักแบบโฮมสเตย์ที่นี่ รับรองไม่ผิดหวังครับ

pb030108

pb030079

ส่วนที่หลับที่นอน ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ และ พัดลม เพราะที่นี่ใช้ไฟฟ้าระบบปั่นจากพลังงานน้ำมัน และโซลาเซล มีให้ใช้ประมาณครึ่งคืน แต่อย่ากังวลไปครับ อากาศที่หมู่บ้านแหลมนาวไม่ร้อนเลย มีลมพัดเย็นตลอดและไม่มีกลิ่นคาวทะเล สดชื่นมากๆ ตลอดทั้งวันและคืน เอาเป็นว่าผมผูกเปลนอนกลางวันได้สบายๆ ที่นี่เป็นอย่างนี้จริงๆ กลางคืนน้ำจะขึ้นมาถึงใต้ถุนบ้าน เสียงคลื่นเล็กๆ กระทบฝั่งดังเพลินกล่อมให้หลับไปในความเงียบสงบ

และท่านจะไม่พลาดการติดต่อสื่อสารกับโลกภายนอก อย่าคิดนะครับว่าที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้สะดวกเหมือพื้นที่อื่นจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ต บริเวณหมู่บ้านแหลมนาวรับสัญญาณ 4G ได้เต็มเปี่ยมจากทุกค่าย ให้ได้อัพเดทรูปลง Social Network แล้วก็รอ Fan Club มาคลิก Like กันอย่างรวดเร็ว

pb040148_1

pb040119_1

อำลาบ้านแหลมนาว

สามวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว ชีวิตชาวประมงบ้านแหลมนาวบนชายฝั่งอันดามันดำเนินไปอย่างปกติสุข ผมไม่ได้ยินเสียงรถยนต์เพียงแต่ได้ยินเสียงเรือไม่กี่ลำ บรรยากาศคล้ายการติดอยู่บนเกาะที่สวยงามมีอาหารการกินพร้อมเกินพอเพียง ผมไม่ได้ดูทีวี และก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องงาน  เพียงแค่คิดถึงใครบางคนที่น่าจะเดินทางมาด้วยกัน....ขอบคุณนะ...บ้านแหลมนาว

pb040159

pb050363

pb050386

pb050363

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณพิเชษฐ์ ภักดี (ผู้ใหญ่โกบ)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
โทร. 081 078 5094

แผนที่บ้านแหลมนาว คลิกที่นี่

 

 

                   

อัลบั้มภาพ 26 ภาพ

อัลบั้มภาพ 26 ภาพ ของ บ้านแหลมนาว สุขสงบริมฝั่งอันดามัน