สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อสนามบินดอนเมืองเตรียมเปลี่ยนวิธีตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร ลดปัญหาคิวยาว!!

สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อสนามบินดอนเมืองเตรียมเปลี่ยนวิธีตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร ลดปัญหาคิวยาว!!

สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อสนามบินดอนเมืองเตรียมเปลี่ยนวิธีตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร ลดปัญหาคิวยาว!!
S! Travel (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

สำหรับขาเที่ยวทุกคนที่ต้องใช้บริการสนามบินในการเดินทางบ่อย ๆ อาจจะเคยเจอปัญหาการให้บริการล่าช้าเนื่องจากมีผู้ใช้บริการเยอะ

ทางท่าอากาศยานดอนเมืองจึงได้ประกาศปรับเปลี่ยนวิธีการตรวจกระเป๋าของผู้โดยสาร เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารให้ดีที่สุด

20248407_1889987701253590_809

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เปิดเผยว่า ตามที่พื้นที่ให้บริการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 อาคาร 1 ของ ทดม.

มีความคับคั่งบริเวณจุดตรวจกระเป๋าสัมภาระลงทะเบียนสำหรับโหลดขึ้นเครื่อง (check-in screening) เนื่องจาก ทดม. มีจุดให้บริการเครื่องเอ๊กซ์เรย์จำนวน 4 เครื่อง

ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริการ ส่งผลให้ทางเดินหน้าพื้นที่เช็คอินเกิดความแออัดคับคั่งของคิวผู้โดยสารก่อนเข้าพื้นที่เช็คอินบัตรโดยสารนั้น

ทดม. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยย้ายจุดติดตั้งเครื่องเอ๊กซ์เรย์ ไปเชื่อมต่อกับสายพานลำเลียงสัมภาระบริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน ท้ายแถวเช็คอินทุกแถว

ตั้งแต่แถว 1 - 8 ยกเว้นแถว 3 ที่ไม่ให้บริการ เพิ่มจำนวนเครื่องเอ๊กซ์เรย์ จาก 4 เครื่อง เป็น 10 เครื่อง และมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติของผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ

นั่นคือ เมื่อเดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร 1 ให้ทำการเช็คอินบัตรโดยสารก่อน จากนั้นเมื่อผู้โดยสารได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (boarding pass) แล้ว

ให้นำกระเป๋าสัมภาระที่ผ่านการลงทะเบียนกับสายการบินแล้ว ไปตรวจค้นสัมภาระที่จุดติดตั้งเครื่องเอ๊กซ์เรย์บริเวณท้ายแถวเคาน์เตอร์เช็คอิน สัมภาระที่ผ่านการตรวจค้นแล้วจะถูกส่งเข้าระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าต่อไป

20280709_1889987697920257_560

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจกระเป๋าสัมภาระฯ ดังกล่าวนี้ ส่งผลให้ผู้โดยสารสามารถเข้าพื้นที่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินได้เร็วขึ้น ลดความคับคั่งบริเวณทางเดินและทางเข้าอาคารซึ่งมีพื้นที่แคบ

ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ทดม. ได้จัดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการดูแลอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ หากพบเห็นปัญหาในการใช้บริการหรือปัญหาอื่นๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center โทร. 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ สะดวกสบายยิ่งขึ้น เมื่อสนามบินดอนเมืองเตรียมเปลี่ยนวิธีตรวจกระเป๋าผู้โดยสาร ลดปัญหาคิวยาว!!