“อ่างทอง จังหวะกลอง จังหวะโลก” มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7

“อ่างทอง จังหวะกลอง จังหวะโลก” มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7

“อ่างทอง จังหวะกลอง จังหวะโลก” มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัด อ่างทอง มี คำขวัญ ว่า พระสมเด็จ เกศไชโย  หลวงพ่อโตองค์ ใหญ่  วีระไทยใจกล้า  ตุ๊กตาชาววัง โด่งดังจักสาน  ถิ่นฐานทำกลอง เมืองสองพระนอน

จากคำขวัญจังหวัดอ่างทอง ดังกล่าว มีเอกลักษณ์ สำคัญ อยู่ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ได้แก่ ตุ๊กตาชาววัง หมายถึง ศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จ

ถิ่นฐานทำกลอง หมายถึง หมู่บ้านทำกองตำบลเอกราช เมืองสองพระนอน หมายถึง พระพุทธไสยาสน์ วัดป่าโมกวรวิหาร


s__9199672
s__9199674

ที่ห้องประชุม 111 ปี ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง(หลังเก่า)  นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก นายศราวุธ เผ่าพยัฆนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช

ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7

dsc_6536
s__9199659
นายวีร์รวุทธ์  กล่าวว่า หมู่บ้านทำกลองเอกราช ต.เอกราช เป็นแหล่งผลิตกลองที่มีคุณภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตกลองชนิดต่าง ๆ ส่งขายต่างประเทศ

เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ตลอดสองข้างทางจะเห็นร้านขายกลองเป็นระยะ ๆ ชาวบ้านที่นี่เริ่มต้นผลิตกลองมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2470 เมื่อได้เข้ามาสัมผัสถึงมรดกล้ำค่า ภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างใกล้ชิด

จะเห็นการร่วมอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะเหล่านี้ไว้ โดยจะได้เรียนรู้กรรมวิธีการทำกลองแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด

147480
dsc_6516

ชุมชนหมู่บ้านทำกองเอกราชมีการจัดพิธีไหว้ครูกลองทุกปี มีวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับการทำกลองมาหลายชั่วอายุคน ชุมชนมีการพัฒนาเป็นลำดับ

มีส่วนราชการหลายหน่วยงานเข้าไปร่วมส่งเสริมในด้านต่างๆเช่นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

เพราะเป็นแหล่งผลิตกลองที่มีคุณภาพ  ฝีมือการผลิตกลอง เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง เพราะมีความประณีตสวยงามเป็นที่ยอมรับ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมทั้งเป็นแหล่งกลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

dsc_6509
s__9199653

จังหวัดอ่างทองได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนหมู่บ้านทำกลองเอกราชซึ่งสามารถนำทุนทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

โดยนำมาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น จึงมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทองและอำเภอป่าโมก

จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย ลพบุรี,สิงห์บุรี,ชัยนาท,อ่างทอง เพื่อมาดำเนินการโครงการในรูปแบบของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ในชื่องาน “งานมหกรรมกลองนานาชาติและพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560”  

s__9199655

นายไพบูลย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นวิถีชีวิตพื้นบ้านของชุมชนตำบลเอกราชหมู่บ้านทำกลองและจังหวัดอ่างทอง

อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตำบลเอกราช ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

เพื่อสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมการทำกลอง ขนบธรรมเนียมประเพณีไหว้ครูกลองให้คงอยู่สืบไป

s__9199658

ในปีนี้จังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจัดงานมหกรรมกลองนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีแนวคิดที่นำวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านที่โดดเด่นคือการคำกลอง

การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับกลอง ทั้งของไทยและต่างชาติออกมานำเสนออย่างยิ่งใหญ่ ตั้งแต่การจัดขบวนแห่กลองชนิดต่าง ๆ การจัดแสดงนิทรรศการ

การแสดงบนเวที และการจัดพิธีการไหว้ครูกองในระหว่างวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2560 ที่หมู่บ้านทำกลองเอกราช ต.เอกราช  อ.ป่าโมก  จ.อ่างทอง

นายศราวุธ กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่วัฒนธรรมท้องถิ่น ขบวนการตีกลองยาว และรำกลองยาว ขบวนแห่กลองใหญ่ และกลองนานาชนิด

ที่ผลิตในหมู่บ้านทำกลองเอกราช อันยิ่งใหญ่ งดงามอลังการ โดยเริ่มต้นริ้วขบวนแห่กลองจากที่ว่าการอำเภอป่าโมก ผ่านตลาดป่าโมก ไปยังศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านทำกลองเอกราช

และชมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ต่อมาเช้าวันที่  27 กรกฎาคม 2560 จะมีพิธีไหว้ครูกลองอย่างยิ่งใหญ่ ครอบเศียรครู พิธีบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์  ณ ลานกลางแจ้งหมู่บ้านทำกลอง

และยังมีการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย ทุกท่านจะได้พบกับดารา ตลกอาทิเช่น บอล เชิญยิ้ม , ถั่วแระ เชิญยิ้ม และนักร้องดังขวัญใจวัยโจ๋ อย่าง วิด ไฮเปอร์ , ปอยฝ้าย มาลัยพร , วงมหาหิงค์ , เจเจ็ต เขียว

รวมไปถึงการแสดงจำอวด จาก 3 น้า น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์ รวมจัดงาน 5 วัน 5 คืน นอกจากจะได้มาเที่ยวชมงานกันแล้ว ภายในงาน ประชาชนที่ มาเลือกซื้อกลองยังมีส่วนลด ให้เป็นพิเศษอีกด้วย

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ

อัลบั้มภาพ 10 ภาพ ของ “อ่างทอง จังหวะกลอง จังหวะโลก” มหกรรมกลองนานาชาติ และพิธีไหว้ครูกลอง ครั้งที่ 7