เกาะแสมสารเปิดให้จองตั๋วออนไลน์แล้ว พร้อมขั้นตอนการจองอย่างละเอียด!!

เกาะแสมสารเปิดให้จองตั๋วออนไลน์แล้ว พร้อมขั้นตอนการจองอย่างละเอียด!!

เกาะแสมสารเปิดให้จองตั๋วออนไลน์แล้ว พร้อมขั้นตอนการจองอย่างละเอียด!!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่กำลังมาแรงอย่างเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ที่นักท่องเที่ยวหลายคนอยากจะไปแต่ติดปัญหาไม่สามารถจองตั๋วได้ทันหรือไม่รู้วิธีการจองตั๋วเพื่อข้ามไปยังเกาะ

วันนี้ทางหน่วยราชการที่ดูแลเกาะแสมสารได้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดย เปิดให้จองตั๋วข้ามไปเกาะแสมสารแบบออนไลน์ได้แล้ว โดยมีวิธีการจองทั้งแบบธรรมดาและแบบออนไลน์ดังนี้

ahr0cdovl3azlmlzyw5vb2suy29tl
ahr0cdovl3azlmlzyw5vb2suy29tl_1
ขั้นตอนในการซื้อตั๋วข้ามเกาะแสมสาร (กรณีมารับบัตรคิวด้วยตนเอง)

1.เริ่มรับบัตรคิวเวลา 06.00น.

2.เจ้าหน้าที่เรียกคิวซื้อตั๋วเวลา 08.00น.

* ปัจจุบันนโยบายของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยได้กำหนดผู้เยี่ยมชม

เกาะแสมสารไม่เกิน 300 คน/วัน หากมีคณะนักเรียนนิสิต นักศึกษา มาศึกษาธรรมชาติ

และจำนวนยอดจากบัตรคิวออนไลน์เกาะแสมสารจะนำมาหักยอดในจำนวน 300 คน

*เกาะแสมสารไม่มีกำหนดปิดเกาะ

*บัตรคิวข้ามเกาะแสมสาร 1 บัตรคิวต่อ 1 คนเท่านั้น

*เปิดรับบัตรคิวเวลา 06.00น. และเรียกคิวซื้อบัตรเวลา 08.00น.                                                                                                         

ขั้นตอนการรับบัตรคิวออนไลน์

1.เข้าหน้าเมนูจองบัตรคิว

2.เลือกรอบเรือ

3.ใส่จำนวน 1 คน/10 คิว กด "สั่งซื้อ" (ถ้าเกินจะถูกยกเลิกคิวทั้งหมด)

4.เลือก "ดำเนินการต่อ"

5.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน "ดำเนินการต่อ"

6.เลือก "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" (การจองคิวจะสำเร็จเมื่อผ่านขั้นตอนนี้)

7.นำเลขที่รายการสั่งซื้อและบัตรประชาชนมาแสดงตอนซื้อตั๋ว

8.ระบบการจองจะปิดทำการก่อนวันที่จำหน่ายตั๋ว 1 วัน

ผู้ใหญ่ คนละ 300 บาท

เด็กตั้งแต่ 3ปีขึ้นไปไม่เกิน 18ปีบริบูรณ์คนละ 220 บาท ( อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ชาวต่างชาติอายุตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป คนละ 600 บาท( อายุต่ำกว่า 3 ขวบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ชาวต่างชาติต้องมีคนไทยไปด้วยเท่านั้น)  

ทั้งนี้บัตรข้ามเกาะแสมสารสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อให้ผู้เข้าชมเกาะแสมสารได้ศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเลตามแนวพระราชดำริ

หมายเหตุ

-แสดงหลักฐานการจองทุกครั้งที่มาซื้อบัตร (หลักฐานจะอยู่ในอีเมลล์ที่ท่านใช้กรอกในขั้นตอนการจอง และมาก่อนเวลารอบเรือ 1 ชั่วโมง)

-เคาน์เตอร์จะเปิดจำหน่ายบัตรก่อนเวลาออกเดินทาง 1 ชั่วโมง และปิด 30 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง (หากนักท่องเที่ยวไม่มาตามเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)

-กรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องมีคนไทยมาด้วยเท่านั้นนักท่องเที่ยวต้องไปถึงท่าเทียบเรือก่อนเวลาเรือออก 15 นาที (กรณีขึ้นเรือไม่ทันบัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้)

-พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและการยกเลิกเที่ยวเรือโดยไม่แจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า

ahr0cdovl3azlmlzyw5vb2suy29tl_3
img_5995
img_6147

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ

อัลบั้มภาพ 7 ภาพ ของ เกาะแสมสารเปิดให้จองตั๋วออนไลน์แล้ว พร้อมขั้นตอนการจองอย่างละเอียด!!

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook