ประกาศปิดเส้นทางเดินรถยนต์สู่น้ำตกทีลอซู!! พร้อมข้อมูลการเดินทางด้วยวิธีอื่น

ประกาศปิดเส้นทางเดินรถยนต์สู่น้ำตกทีลอซู!! พร้อมข้อมูลการเดินทางด้วยวิธีอื่น

ประกาศปิดเส้นทางเดินรถยนต์สู่น้ำตกทีลอซู!! พร้อมข้อมูลการเดินทางด้วยวิธีอื่น
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ประกาศปิดเส้นทางรถยนต์เข้าสู่น้ำตกทีลอซู อ.อุ้มผาง จ.ตาก ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน (หรือหากยังมีฝนตกมากอาจปิดยาว 5 เดือนถึงเดือนพฤศจิกายน)

ahr0cdovl3a0lmlzyw5vb2suy29tl

 เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝน ถนนลูกรังมีสภาพเละจากดินโคลน การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้น

ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้เดินทางเข้า-ออกที่ไม่ชำนาญทาง อีกทั้งยังเป็นการให้ธรรมชาติผืนป่าได้พักฟื้น ให้สัตว์ป่าออกหากินและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติโดยไม่ถูกรบกวน

s__117252113

อย่างไรก็ดีหากผู้มีความต้องการเดินทางเข้า-ออก น้ำตกทีลอซู ก็สามารถเดินทางเข้าไปได้ 2 เส้นทาง คือ       

เส้นทางที่ 1 ล่องเรือยางจาก อ.อุ้มผาง ขึ้นที่ท่าทราย เดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

เส้นทางที่ 2 เดินเท้าตามเส้นทางรถจากห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง

สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปในช่วงเวลาดังกล่าวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานตาก โทร. 0 5551 4341-3 หรือที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร. 0 5550 8780

560000005685602

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ

อัลบั้มภาพ 3 ภาพ ของ ประกาศปิดเส้นทางเดินรถยนต์สู่น้ำตกทีลอซู!! พร้อมข้อมูลการเดินทางด้วยวิธีอื่น