"พิพิธภัณฑ์ภูพาน" ประวัติศาสตร์เมืองสกล

"พิพิธภัณฑ์ภูพาน" ประวัติศาสตร์เมืองสกล
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

พิพิธภัณฑ์ภูพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จัดนำเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆของจังหวัดสกลนคร มาจัดใส่ลงในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาในรูปแบบงานนิทรรศการต่างๆ 

dscf2463

ที่ประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของจังหวัดสกลนคร ประติมากรรม ทั้งเรื่องเล่าความเป็นมาของบรรพบุรุษ ศิลปวัฒนธรรม เชื้อชาติ ตำนานการต่อสู้ พระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดสกลนคร

dscf2465

มีทั้งหมด 9 โซนซึ่งแต่ละโซนเป็นเรื่องราวที่ต่างกันออกไป

โซนที่ 1 ห้องโหมโรง ชมวีดีทัศน์ นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนครว่า " เมืองแห่ง 4 ธรรม " และความเป็น " เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว "

ผู้คนเปี่ยมไปด้วยอัธยาศัยไมตรีใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียงหลากหลายชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

dscf2471

dscf2472

โซนที่ 2 นิทรรศการ "มหัศจรรย์ภูพาน" ร่องรอยทางประวัติศาสตร์เมื่อหลายพันปีของสิ่งมีชีวืตและไดโนเสาร์ยุคครีเทเซียส ร่องรอยบนแผ่นหินอายุ 2,000 - 3,000 ปีภาพเขียนศิลาขนาดใหญ่

dscf2475

dscf2480

โซนที่ 3 ห้องป่าบุ่งป่าทาม ป่าพรุอีสาน แสดงถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าและแหล่งน้ำ

dscf2485

dscf2483

โซนที่ 4 ห้องหนองหารกับการตั้งเมืองสกลนคร หนองหารแหล่งน้ำจืด มีความสำคัญในการดำรงชีวิตของชาวสกล บ่อเกิดแห่งอารยธรรม ตำนานต่างๆ

dscf2487

dscf2491

โซนที่ 5 ห้องคนสกล บ่งบอกถึง 6 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ภูไท ไทย้อ ไทโย้ย ไทกะเลิง ไทลาว ไทโส้ และคนไทยเชื้อสายจีน คนไทยเชื้อสายเวียดนาม

dscf2499

dscf2503

โซนที่ 6 ห้องอาศิรวาทองค์ราชัน องค์ราชินี เล่าถึง พระบาทตราจังหวัดสกลนครในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดสกลนครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

dscf2504

โซนที่ 7 ห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การอัญเชิญกระแสพระราชดำรัส "เศรษฐกิจพอเพียง' ใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข

dscf2509

dscf2508

โซนที่ 8 ห้องดินแดนแห่งธรรม รวบรวมพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเมืองสกลนคร มารวบรวมให้นักท่องเที่ยวได้สักการบูชา

dscf2517

dscf2518

โซนที่ 9 ประติมากรรมลานกลางแจ้ง นิทรรศการกลางแจ้งที่นำเสนอด้วยประติมากรรม สะท้อนชีวิตและวัฒนธรรมของคนดินแดน แห่ง 4 ธรรม สกลนคร

dscf2494

dscf2495

เวลาทำการทุกวัน อังคาร - วันอาทิตย์  เวลา 09.00 - 17.00 น

ที่ตั้ง ใกล้ศูนย์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 80 พรรษา ชุมชนหนองหารหลวงหลังโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000

อัลบั้มภาพ 55 ภาพ

อัลบั้มภาพ 55 ภาพ ของ "พิพิธภัณฑ์ภูพาน" ประวัติศาสตร์เมืองสกล