โครงการ Love the forest Look the Logo โครงการปลูกจิตสำนึกแห่งการรักษาธรรมชาติ

โครงการ Love the forest Look the Logo โครงการปลูกจิตสำนึกแห่งการรักษาธรรมชาติ

โครงการ Love the forest Look the Logo โครงการปลูกจิตสำนึกแห่งการรักษาธรรมชาติ
S! Travel

สนับสนุนเนื้อหา

ในปัจจุบันนั้นภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในทุกๆที่ของมุมโลกทั้งในประเทศไทยเองและในต่างประเทศ ซึ่งภัยธรรมชาติต่างๆนั้นมีต้นเหตุมาจากการใช้งานธรรมชาติอย่างไม่รู้จักพอของมนุษย์ ครั้งแล้วครั้งเล่า ด้วยความที่ว่าบริษัทอิชิตันกรุ๊ปของคุณ ตัน ภาสกนที นั้นเคยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาตินั้นด้วยจึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาป่าไม้และธรรมชาติให้คงอยู่สืบต่อไป จึงเกิดเป็นวิวาทะที่ว่า เมื่อเราหลีกเลี่ยงที่จะใช้ธรรมชาติไม่ได้ ก็ใช้อย่างรู้คุณค่า

DSCF0763

ทำให้บริษัทอิชิตันกรุ๊ปได้จับมือกับบริษัท Tetra pak และ องกรณ์ FSC เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าเพื่อให้ตอบสนองต่อความสมดุลของธรรมชาติมากที่สุดนับเป็นต้นแบบการจัดการในการรักษาธรรมชาติและคืนความสมดุลให้ธรรมชาติในประเทศไทยรวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่มนุษย์ได้ใช้ไปเพื่อให้ฟื้นคืนกลับมา

DSCF0791

โดยในบริษัทอิชิตันกรุ๊ปนั้น ได้เปิดเป็นศุนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตที่ใส่ใจซึ่งแวดล้อมและธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการที่สนใจได้เข้าศึกษาแนวทาง ณ โรงงานผลิตเครื่องดื่มอิชิตัน ณ อำเภออุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

DSCF0790
DSCF0796
DSCF0802
DSCF0808

DSCF0667

โดยภายในโรงงานนั้นจะมีกระบวนการผลิตและรีไซเคิลสินค้าที่ส่งออกและขยะจากสินค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นนำกล่องเครื่องดื่มมารีไซเคิลสร้างเป็นโต๊ะเรียนและหลังคาสำหรับสร้างโรงเรียน หรือนำชวดพลาสติกมารีไซเคิลเป็นเสื้อยืด

DSCF0798

โดยข้างกล่องบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มอิชิตันนั้นจะมีสัญลักษณ์ขององกรณ์ FSC ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร ได้กำหนดหลักการและหลักเกณฑ์สากลสำหรับป่าไม้ที่รับผิดชอบ และใช้หลักเกณฑ์และหลักการเหล่านั้นมาพัฒนามาตรฐานในการบริหารจัดการป่าไม้อย่างลึกซึ้ง แนวทางการรับรองของ FSC ถือเป็นข้อผูกมัดสากลที่ต้องปฎิบัติตาม มีความโปร่งใส และทำขึ้นจากความร่วมมือของกลุ่มทางสังคมต่างๆ ที่มีผลประโยชน์ในป่าไม้ โดยมีการพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม ความต้องการทางเศรษฐกิจก่อนจะจัดทำแนวทางขึ้นมา โลโก้หรือเครื่องหมาย FSC เป็นฉลากเดียวที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมสากลทุกแห่ง  โดยสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ขององค์กร FSC นั้นจะถือได้ว่าได้มีการรับรองและผ่านการตรวจสอบในด้านการผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนั้นโครงการ Love the forest Look the logo จึงเกิดชึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้หัดสังเกตุว่าหากผลิตภัณฑ์ใดมีโลโก้ขององค์กร FSC แสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงความห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ของ FSC สร้างจิตสำนึกให้ผู้บริโภคในการอนุรักษณ์และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างระมัดระวังและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์

โดยผู้สนใจสามารถเช้ารับชมและศึกษาแนวทางในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิดของการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมได้ ณ บริษัท อิชิตัน ในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ

อัลบั้มภาพ 8 ภาพ ของ โครงการ Love the forest Look the Logo โครงการปลูกจิตสำนึกแห่งการรักษาธรรมชาติ