โอลิมปิก 2020

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560" ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560"  ตามพื้นที่เอกลักษณ์

สถานที่จัดงาน "ประเพณีลอยกระทง 2560

ในพื้นที่เอกลักษณ์ 5 พื้นที่ทั่วประเทศไทย

 

1. จังหวัด เชียงใหม่

งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

หมายเหตุ  :    กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ 

กิจกรรมต๋ามผางปะติ๊ดถวายเป็นพุทธบูชา

วันที่ : 2-5 พ.ย. 2560     

สถานที่ : ณ  ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

ประเพณีการเทศน์มหาชาติ          

วันที่ : 2-5 พ.ย. 2560      

สถานที่ : ในวัดสำคัญต่างๆ 

การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา    

วันที่ : 3 พ.ย. 2560        

สถานที่ : ณ บริเวณลำน้ำปิง

ประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

วันที่ : 4 พ.ย. 2560  

สถานที่ : ณ ข่วงประตูท่าแพ

การจุดพลุเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ : 4 พ.ย. 2560

ปล่อยโคมไฟบริเวณสะพานนวรัฐ     

วันที่ : 3-4 พ.ย. 2560

สถานที่ : สะพานนวรัฐ     

 

2. จังหวัด สุโขทัย

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560

สถานที่จัดงาน : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 

หมายเหตุ  :   กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่        

1. การทดสอบระบบการแสดงประกอบแสง – เสียง (รอบสื่อมวลชน) ณ วัดมหาธาตุ

2. พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ณ อุโบสถวัดตระพังเงิน 

- ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป

- พระสงฆ์เจริญพระพุธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุธมนต์

3. พิธีบวงสรวงบุรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

- รำบวงสรวง

- สวดสรภัญญะ

4. การประกวดกระทงเล็ก พนมหมาก และพนมดอกไม้ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

5. การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

6. ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม

7. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 ณ  เวทีบริเวณวัดชนะสงคราม

8. ขบวนแห่กระทงเล็ก โคมชัก – โคมแขวน พนมหมาก พนมดอกไม้ และ กระทงใหญ่ ขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของชาวท้องถิ่นและวันเพ็ญเดือน 12

9. การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยและตลาดปสาน ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย และแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง การสาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง

10. การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณวัดชนะสงคราม

11. กิจกรรมข้าวขวัญเล่นไป ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ

12. การประกวดโคมชักโคมแขวน ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

13. การแสดงแสงเสียง Light & Sound ชุดใหญ่ เรื่อง “ความรุ่งเรืองของนครสุโขทัย” (Light and Sound Performance “The Glorious of Sukhothai Kingdom) ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งจัดทั้งหมด 6 รอบการแสดง

 

3. จังหวัด ตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ประจำปี  2560 

ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2560

สถานที่จัดงาน : ณ บริเวณริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

1. ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

2. ขบวนแห่อันเชิญพระประทีป และกระทงพระราชทานฯ 8 พระองค์

3. ขบวนแห่สายกระทงและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

4. พิธีเปิดพร้อมการแสดงอันวิจิตรงดงาม

5. กิจกรรมและการแสดงประกอบการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

6. กิจกรรมดินเนอร์กระทงสาย

7. กิจกรรมลานครัวกระทงสาย

8. กิจกรรสวนคนเดินกาดกระทงสาย

9. ประกวดภาพถ่ายงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง

10. กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย

11. กิจกรรมลานภูมิปัญญากระทงสาย/ของฝากกระทงสาย

12. จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

 

4. จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 

วันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2560

สถานที่จัดงานภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา บริเวณ ๔ มุมเมือง ได้แก่ 

1. บริเวณหน้าพระราชวังจันทรเกษม

2. ใต้สะพานปรีดีธำรง

3. เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

4. ป้อมเพชร

ส่วนสถานที่ลอยกระทงนอกเกาะเมือง

1. ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

2. ทุ่งภูเขาทอง

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

- การประกวดนางนพมาศ

- การประกวดโคมแขวน

- การประกวดกระทงเล็ก

- การประกวดหนูน้อยนพมาศ

- การประกวดการร้องเพลงลูกทุ่ง

- การแสดงทางวัฒนธรรม

- การแสดงสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมอื่น ๆ

 

5. จังหวัด สมุทรสงคราม

งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2560

สถานที่จัดงาน : อุทยาน ร.2 และวัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา

หมายเหตุ  :  กำหนดการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่   ได้แก่

- การลอยกระทงกาบกล้วยกว่า 200,000 ใบ

- ประกวดกระทง

- ประกวดเรือไฟสวยงาม

- ประกวดนางนพมาศแม่ลูกกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้าน

- ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าสองแสนใบ

- การประกวดนางนพมาศ

- การประกวดกระทง

- สาธิตการทำกระทงกาบกล้วย

- การแทงหยวก

- การพับใบเตย

- การสานทางมะพร้าว


สัมผัสกับความมหัศจรรย์ สีสันแห่งสายน้ำแม่กลอง

สถานที่จัดงาน : ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 

อ่านสถานที่จัดงานลอยกระทง 2560 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

>> รวม 9 สถานที่จัดงานลอยกระทงสุดยิ่งใหญ่จากทั่วประเทศ ประจำปี 2560

>> รวม 10 สถานที่จัดงานลอยกระทงน่าไป ในกรุงเทพ ประจำปี 2560

>> ร่วมสืบสานวัฒนธรรม รวมสถานที่จัดงานลอยกระทงในมหาวิทยาลัย

 

อ่านเพิ่มเติม : สอนทำกระทงโดย Sanook Guru

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ลอยกระทง