เปิดแล้ว "น้ำตกทีลอซู" เผยโฉมความงาม..สุดยิ่งใหญ่อลังการ

เปิดแล้ว "น้ำตกทีลอซู" เผยโฉมความงาม..สุดยิ่งใหญ่อลังการ

เปิดแล้ว "น้ำตกทีลอซู" เผยโฉมความงาม..สุดยิ่งใหญ่อลังการ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก ขอเชิญทุกท่านสัมผัสความงดงามจากธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “น้ำตกทีลอซู” .น้ำตกที่ใคร ๆ ต่างใฝ่ฝันว่า “หนึ่งชีวิต ต้องพิชิตทีลอซู” คำว่า “ทีลอซู” เป็นภาษากะเหรี่ยงที่แปลว่า “น้ำตกดำ” ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง ลักษณะเป็นน้ำตกภูเขาหินปูนขนาดใหญ่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 900 เมตร เกิดจากลำห้วยกล้อทอทั้งสายไหลผ่านหน้าผาบริเวณกว้างถึง 500 เมตร ด้วยความรุนแรงของสายน้ำที่ตกลงสู่เบื้องล้างไหลลดหลั่นเป็นชั้น ๆ สูงประมาณ 300 เมตร กระทบโขดหินกระจายเป็นละอองน้ำฟุ้งกระจายปกคลุมไปทั่วบริเวณ “ทีลอซู” ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยป่าดงดิบที่อุดมสมบูรณ์ เป็นน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่และสวยงามที่สุดของเมืองไทย

สำหรับทุกปี ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ประกาศทำการปิดเส้นทางไม่ให้ยานพาหนะเข้า-ออกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จากหนวยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อให้สภาพป่าไม้ได้ฟื้นตัวเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัย แหล่งปลอดภัย และขยายพันธุ์ของสัตว์ และในปีนี้จะอนุญาตให้พาหนะเข้าออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป 

นางสาวธมลวรรณ เรืองขจร ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก กล่าวว่า “น้ำตกทีลอซู ถือเป็นหนึ่งในความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวทุกคน ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับปรุงเส้นทางรถยนต์ให้มีการเดินทางที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการนำเที่ยวได้จัดโปรแกรมที่สามารถรองรับการเดินทางจากที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับน้ำตกทีลอซูและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามใกล้เคียงอีกมากมาย เช่น เชิญชวนมาจับสายรุ้งที่น้ำตกสายรุ้งที่น้ำตกทีลอจ่อ ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด ถ้ำตะโคะบิ สวนเกษตรและวิถีชีวิตของชุมชน ให้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น หรือหากท่านใดมีเวลาจำกัด สามารถเลือกใช้บริการของสายการบิน Low Cost ในเส้นทางกรุงเทพฯ-แม่สอด จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางของท่านได้อีกทางหนึ่ง

ททท. สำนักงานตาก จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านผู้มีความสนใจและรักธรรมชาติเดินทางท่องเที่ยวมาสัมผัสกับความยิ่งใหญ่น้ำตกทีลอซู และสถานที่อื่น ๆ ในอำเภออุ้มผาง แห่งนี้” มาแล้วท่านจะตกหลุมรักอุ้มผาง หลงรักตาก หลงรักประเทศไทย 

ติดต่อสอบถามข้อมูล และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานตาก  โทรศัพท์  0 5551 4341 -3 อีเมล tattak@tat.or.th เฟซบุ๊ก www.facebook.com/taktravel เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ขอบคุณข้อมูล จาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ เปิดแล้ว "น้ำตกทีลอซู" เผยโฉมความงาม..สุดยิ่งใหญ่อลังการ