คุยเรื่อง Money Mentor by GSB “สร้างสังคมที่ดีขึ้น ไปด้วยกัน”
คำที่ถูกค้นบ่อย
    Money Mentor by GSB

    Podcasts Money Mentor by GSB

    Host: Kim Property - ชัชวาลย์ วัฒนะโชติ

    Description : คุยเรื่อง Money Mentor by GSB “สร้างสังคมที่ดีขึ้น ไปด้วยกัน” พอดแคสต์ทางการเงินที่นำ case study มาบอกเล่าด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง