ครม.ไฟเขียวส่งแก่งกระจานเป็นมรดกโลก

ครม.ไฟเขียวส่งแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ (4 ม.ค.) ที่การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของทส. เรื่องการนำเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งใหม่

โดยหลังจากการผ่านความเห็นชอบจากททางครม.แล้ว ทางทส.ก็เตรียมดำเนินการยื่นเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการอนุสัญญา ว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติขององค์กรยูเนสโก ซึ่งจะมีขึ้นที่ประเทศบาเรนห์ และในปี 2555 จะมีการประกาศกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกอย่างเป็นทางการต่อไป

สำหรับกลุ่มป่าแก่งกระจานมีพื้นที่มากถึง 3 ล้านไร่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำภาชี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน จ.ราชบุรี โดยกลุ่มป่าดังกล่าวมีความโดดเด่นในด้านความเป็นสัตตะภูมิศาสตร์ที่เชื่อมต่อระหว่างภาคเหนือและภาคใต้ จีนกับมาเลเซีย และพม่ากับกลุ่มอินโดจีน นอกจากนี้ยังมีป่าดิบแล้งเชื่อมต่อกันขนาดใหญ่ ที่สำคัญยังมีสัตว์ป่าหายาก เช่น จระเข้น้ำจืด กระทิง วัวแดง รวมทั้งพืชหายากเฉพาะถิ่นที่พบได้แห่งเดียวในโลกคือ แตงพะเนินทุ่ง จำปีเพชร จำปีดอย เป็นต้น

นอกจากนี้ทางทส.ยังเตรียมจัดทำแหล่งสำคัญทางมรดกโลกในกลุ่มอุทยานแห่งชาติทางทะเลอันดามันที่จะนำเสนอในอนาคต เช่น หมู่เกาะสิมิลัน สุรินทร์ ตะรุเตา ที่มีความสวยงามในระดับโลก โดยอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลรายละเอียดเสนอเป็น แผนงาน เพื่อเตรียมขอเป็นมรดกโลกต่อไป