กตช.มีมติปรับพัฒนาแนวทางการสอบสวน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ที่ปรึกษา สบ 10 ในฐานะ เลขานุการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ กตช. เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ กตช. ที่มี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมา
เป็นประธานการประชุมครั้งแรก โดยระบุว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางพัฒนาระบบงานสอบสวนตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ที่มี พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ เป็นประธาน โดยจะให้มีการพัฒนาระบบตำแหน่งพนักงานสอบสวน ตั้งแต่ระดับรองสารวัตร ถึง ผู้บังคับการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รวมถึงให้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และพัฒนาบริหารงานสถานีตำรวจทั่วประเทศ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนวาระพิจารณาเรื่องการถ่ายโอนอำนาจหน่วยงานบางส่วน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปให้หน่วยงานอื่น อาทิ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในส่วนของผู้รับถ่ายโอน ที่จะต้องมีอำนาจรองรับบางกฎหมาย

อย่างไรก็ตามสำหรับข้อสรุปทั้งหมดนั้น จะต้องรอผลการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจที่บ้านพิษณุโลกเย็นนี้ โดย นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แถลงความชัดเจนด้วยตนเอง