นายกฯลงนามถวายพระพร ฟ้าหญิง-พระองค์โสม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ ที่เสด็จมาประทับรักษาพระอาการ
ประชวร ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากนั้น นายกฯ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ อย่างไรก็ตาม นายกฯ จะเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช. ในเวลา 13.00 น. วันนี้ด้วย


ขณะที่ เหล่าข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ยังคงหลั่งไหล เพื่อร่วมลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดมาตุ ที่ทรงเสด็จประทับที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยต่างขอพรให้ทั้ง 2 พระองค์ ทรงหายจากพระอาการประชวร โดยเร็ว

ทั้งนี้ เหล่าข้าราชการ ที่มารวมลงนามประกอบด้วย ท่านผู้หญิงวิวรรณ เศรษฐบุตร ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ สมาคมแม่บ้านตำรวจ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครู และนักเรียน จากโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน

อย่างไรก็ตาม สำหรับประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพรนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่จาก สำนักพระราชวัง และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกให้ ซึ่งในขณะนี้ ยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาร่วมลงนามอย่างต่อเนื่อง