เกษตรกรบุรีรัมย์เปิดบช.รอรับเงินส่วนต่าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ แห่เปิดบัญชีเงินฝาก เพื่อรอรับเงินส่วนต่าง ในโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. สาขาอำเภอเมือง วันละ 500-600 คน จนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ให้บริการได้ทัน ต้องรับเอกสารของเกษตรกรไว้ก่อน และนัดมารับสมุดบัญชีเงินฝาก ในวันหลัง ซึ่งส่วนมากเกษตรกรกลุ่มนี้ จะเป็นเกษตรกรที่ได้เปิดบัญชี เข้าร่วมโครงการแล้ว ในปีที่ผ่านมา แต่เมื่อรับเงินโอนส่วนต่างแล้ว ถอนปิดบัญชี จึงทำให้ต้องเปิดบัญชีใหม่ ในการเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งในฤดูกาลผลิตนี้ ได้มีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี มาขึ้นเงินบัญชีไว้กว่า 186,000 ราย เข้าร่วมโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล กว่า 100,000 ราย

ด้าน นายนิยม รัตนเย็นใจ ผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ระบุว่า ขณะนี้ทางธนาคารได้โอนเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรไปแล้ว 18,745 ราย เป็นเงินกว่า 207 ล้านบาท เนื่องจากราคาซื้อขายข้าว ในท้องตลาด ช่วงนี้ ลดลง และคาดว่า จะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกษตรกรหันมาใช้สิทธิ์ เป็นจำนวนมาก คาดว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จะ
ใช้สิทธิ์ได้ทั้งหมด ภายในสิ้นเดือนนี้