สธ.พิษณุโลกเตือนปชช.ระวังอุบัติเหตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2553 ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนถึง 11 ราย และอุบัติเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากผู้ขับขี่จักรยานยนต์ ซึ่งจากการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ในผู้ประสบอุบัติเหตุ เพศชาย 256 คน พบว่า ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 140 คน

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเมาสุรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จึงขอความร่วมมือ ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนน เมาไม่ขับ พร้อมกับแจ้งไปยังผู้ประกอบการ จำหน่ายสุรา สถานบันเทิงต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย คือ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด ทางด้านการรักษาพยาบาล ในช่วงเทศกาล เมื่อมีผู้ได้รับอุบัติเหตุบนท้องถนน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้เตรียมความพร้อม ให้มีระบบการสื่อสารด้วยวิทยุ ที่ทดสอบความพร้อมทุกวัน วันละ 3 รอบ มีเจ้าหน้าที่ในสถานพยาบาลรองรับทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เป้าหมาย คือ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ถึงมือแพทย์ภายใน 15 นาที หลังรับแจ้ง โดยทำความเข้าใจ และซักซ้อมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้อง โดยโรงพยาบาลทุกแห่ง จะมีหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อหน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ พร้อมสำหรับการประสานงานในทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่จะมาถึง