อดีตปลัดกห.ยันงบศอฉ.ใช้เป็นเบี้ยเลี้ยง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.อ.อภิชาต เพ็ญกิตติ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเงินงบประมาณของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ ศอฉ. ในช่วงที่มีการปฏิบัติภารกิจ โดยยืนยัน ว่า เงินงบประมาณส่วนใหญ่ที่รัฐบาลจัดสรรให้ขณะนั้น จะถูกนำไปใช้จ่ายเรื่องของเบี้ยเลี้ยงกำลังพล เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติการแทบทั้งสิ้น ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ แต่จะไม่มีในส่วนของเบี้ยประชุม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการเลย ขณะที่ค่าใช้จ่ายในเรื่องของยุทธภัณฑ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจนั้น จะมีในช่วงแรกที่เริ่มปฏิบัติการเท่านั้น ซึ่งไม่ได้เป็นจำนวนเงินที่มากมายแต่อย่างใด เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้น ขณะที่ความจำเป็นในการแจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายนั้น ตนไม่ขอแสดงความคิดเห็น แต่เชื่อว่า ผู้บัญชาการทหารบก ไม่น่าจะลงรายละเอียดในเรื่องนี้ น่าจะเป็นของส่วนงานที่เกี่ยวข้องเฉพาะทางโดยตรงมากกว่า

อย่างไรก็ตาม พล.อ.อภิชาต กล่าวต่อ โดยยืนยันว่า นโยบายเรื่องการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ศอฉ.ช่วงนั้น ทางรัฐบาลมุ่งเน้นที่การส่งมอบเงินเบี้ยเลี้ยงให้ถึงมือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการมากกว่า ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องที่ค่อนข้างยาวนาน และใช้กำลังพลมากพอสมควร