อธิบดีควบคุมโรคฯประชุมอ.เข้มแข็ง8จ.เหนือ

อธิบดีควบคุมโรคฯประชุมอ.เข้มแข็ง8จ.เหนือ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นพ.มานิต ธีระตันติกานนท์ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ เป็นประธานเปิดการประชุมอำเภอเข้มแข็ง 8 จังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง โดยมีผู้บริหาร กรมควบคุมโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และอำเภอ ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ กว่า 160 คน เข้าร่วม ทั้งนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรคฯ กล่าวว่าปัจจุบัน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ไม่ใช่โครงการใหม่ที่เป็นภาระเพิ่มขึ้น แต่เป็นการเสนอระบบควบคุมป้องกันโรค ที่มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ มีระบบบริหารจัดการที่ดี เมื่อเกิดโรคระบาด หรือ ภัยต่อสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพราะจะสามารถป้องกันควบคุมโรคได้อย่างทันเวลา โดยมีเป้าหมายทำความเข้าใจกับทุกอำเภอ ให้มีอำเภอเข้มแข็งครบทั่วประเทศภายในปีนี้

อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมควบคุมโรคฯ ยังกล่าวเตือน ให้เฝ้าระวังสุขภาพในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ ที่เกิดจากเชื้อไวรัส พร้อมยืนยันว่า ยังไม่พบผู้ป่วยไข้หวัดนกในประเทศ แม้จะมีผู้ป่วยต้องสงสัยก่อนหน้านี้ก็ตาม