ผบ.ตร.เปิดมิติใหม่การทำงานของ ตร.

ผบ.ตร.เปิดมิติใหม่การทำงานของ ตร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีงานเปิดมิติใหม่การทำงานของข้าราชการตำรวจสู่ความคาดหวังของสังคมไทย ภายใต้คำขวัญบริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ ดุจครอบครัว โดย ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดกรอบนโยบาย เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึก ให้ข้าราชการตำรวจทุกระดับ ได้มีค่านิยมร่วมกันในการให้บริการที่ดี รวมถึงกำหนดกรอบที่มีการบริการและอำนวยความยุติธรรม บนหลักกฎหมาย ที่เน้นควบคู่ไปกับแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน และเสรีภาพตามหลักรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม ภายในงานนั้น ยังได้มีการมอบภาพวาดประกอบคำขวัญ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลในการแข่งขัน จากกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ ให้กับหน่วยงานในสังกัด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการมอบพันธะสัญญาในการปรับกระบวนการของวัฒนธรรมองค์กรตำรวจด้วย ซึ่งภาคเหนือดังกล่าวนั้นได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชนจัดทำขึ้นโดยใช้งบประมาณกว่า 15 ล้านบาท โดยจะนำไปติดไว้ทุกจังหวัดทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป