อุตรดิตถ์เปิดศูนย์ป้องกัน-ลดอุบัติเหตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ทางจังหวัดได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 ช่วงวันที่ 29 ธ.ค. ถึง 4 ม.ค. 2554 รวม 7 วัน ซึ่งเป็นช่วง 7 วัน อันตราย โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุให้น้อยลง

สถิติอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2553 เกิดอุบัติเหตุ 50 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 60 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนใหญ่เกิดจากการเมาสุรา 35 ครั้ง รองลงมา คือ ขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด และขับรถเร็ว ส่วนถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่เป็น
ถนนภายในหมู่บ้านรองลงมา คือ ทางหลวงแผ่นดิน ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุ 57 คัน รองลงมา คือ รถกระบะ สำหรับมาตรการและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554

จังหวัด มุ่งเน้นมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประพฤติเพียง 3 เรื่อง คือ 3 ม. 2 ข. 1 ร. ทั้งจะเน้นตรวจรถจักรยานยนต์ และรถกระบะที่บรรทุกคน โดยสารในกระบะท้าย ที่ใช้ความเร็วมาก รวมทั้งการควบคุมการจำหน่ายสุรา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำหมู่บ้าน และชุมชนด้วย สำหรับตำรวจ จะจัดตั้งจุดตรวจหลักทุกอำเภอ