โอลิมปิก 2020

กกต.คาดประกาศรับรองกทม.สุรินทร์-อยุธยา

กกต.คาดประกาศรับรองกทม.สุรินทร์-อยุธยา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้ง วันนี้ เจ้าหน้าที่ กกต. จังหวัด ที่มีการจัดการเลือกตั้ง แทนตำแหน่งที่ว่างของการจัดการเลือกตั้ง 5 เขต 5 จังหวัด ที่ผ่านมา พร้อมกับ กกต. ด้านการบริหารการเลือกตั้ง และด้านสืบสวนสอบสวน และเข้ารายงานผลการเลือกตั้ง ให้ที่ประชุม กกต. รับทราบ เพื่อพิจารณา ซึ่งคาดว่า ที่ประชุม กกต. อาจจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งใน 3 เขต ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานคร เขต 2 ที่ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้ง จังหวัดสุรินทร์ เขต 3 ที่มี นายศุภลักษณ์ ควรหา ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้ง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ที่ นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร ผู้สมัครจากพรรคชาติไทยพัฒนา ได้รับการเลือกตั้ง ส่วนอีก 2 เขต การเลือกตั้ง ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เขต 2 ที่ ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทย ได้รับการเลือกตั้งนั้น พบว่า ยังมีเรื่องร้องเรียนอีก 2 เรื่อง เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครราชสีมา เขต 6 ที่ นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ผู้สมัครจากพรรคภูมิใจไทย ได้รับการเลือกตั้งพบว่า ยังมีเรื่องร้องเรียน 3 เรื่องด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ที่พบว่า ยังมีเรื่องร้องเรียนฝ่ายสืบสวนสอบสวน จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนก่อน ซึ่งหากยังไม่แล้วเสร็จ จะต้องประกาศรับรองผลไปก่อนภายใน 30 วัน นับจากที่มีการจัดการเลือกตั้ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง