สุเทพย้ำปราบยาเสพติดใน30วันเห็นผลแน่

สุเทพย้ำปราบยาเสพติดใน30วันเห็นผลแน่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง กล่าวเพิ่มเติม เรื่องการเร่งรัดและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยระบุว่า ในวันนี้ได้มอบนโยบาย ให้นายตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา ดำเนินการจัดทำแผน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง ภายใต้สโลแกน รวดเร็ว เข้มแข็ง โปร่งใส ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยกำหนดพื้นที่ใน 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ประกอบด้วย

ภาคเหนือตอนบน ซึ่งเป็นเส้นทางการลำเลียงของยาเสพติด กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีการแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่เสี่ยงในชุมชนทั้ง 175 อำเภอ โดยระบุว่า แผนการปฏิบัติในครั้งนี้ ประชาชนจะเห็นอย่างเป็นรูปธรรมภายใน 30 วัน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบในทุกพื้นที่ เพื่อให้ทราบตัวผู้ค้า ผู้เสพ รวมถึงตรวจสอบนายตำรวจด้วยกันเอง หากพบว่า มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาโทษ ทางวินัยร้ายแรง ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติทั้งหมดนั้น จะต้องรายงานผลให้รัฐบาลทราบในทุก 1 เดือนด้วย

อย่างไรก็ตาม รองนายกรัฐมนตรี ยังระบุด้วยว่า สำหรับการปฏิบัติการในครั้งนี้ ไม่ห่วงเรื่องการนำไปสู่การฆ่าตัดตอน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จะดำเนินการภายใต้กรอบกติกาของกฎหมาย แต่ในบางกรณี ที่คนร้ายพยายามต่อสู้หรือใช้อาวุธเข้าใส่ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามหน้าที่