พท.ประกาศนำทักษิณกลับมาแก้หนี้สินคนไทย

พท.ประกาศนำทักษิณกลับมาแก้หนี้สินคนไทย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำนโยบายของพรรคเพื่อไทย ในขณะนี้ นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช คณะทำงานด้านเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทย เปิดเผย ต่อที่ประชุมถึง นโยบายหลักของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่เสนอให้พรรคเพื่อไทย ใช้ในการปราศรัย โดยมีนโยบายว่า หัวใจคือประชาชน ยึดการปรองดอง และให้บ้านเมืองกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด และอีกหนึ่งที่สำคัญ คือ การนำ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับมายังประเทศไทย เพื่อมาแก้ไขปัญหาหนี้สิน และล้างหนี้ให้กับประชาชน เพราะรัฐบาลชุดนี้ สร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนนโยบายที่พรรคเพื่อไทย จะต้องนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับโอกาสเข้าไปเป็นรัฐบาลบริหารประเทศอีกครั้ง คือ การพักหนี้ที่ไม่เกิน 500,000 บาท ให้ 5 ปี เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทต่อวันต่อคน ส่วนประชาชนที่จบปริญญาตรี หากสมัครงานเข้ารับราชการจะได้เงินขั้นแรก 15,000 บาท และจะมีการปรับราคาสินค้าเกษตรตามราคาของตลาดโลกด้วย