หมอตุลย์บุกทำเนียบค้านขึ้นเงินสส.สว.

หมอตุลย์บุกทำเนียบค้านขึ้นเงินสส.สว.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล ในนามกลุ่มผู้คัดค้านการขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. เพื่อยื่นหนังสือต่อ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง นางอัญชลี วานิชเทพบุตร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ซึ่งขอให้พิจารณาเพียงมติของคณะรัฐมนตรี ในเรื่องการขึ้นเงินเดือน ส.ส. และ ส.ว. โดยเห็นว่า ตลอดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยประชุมครั้งที่ผ่านมา เกิดเหตุสภาล่มหลายครั้ง ถือเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อย่างน่าละอาย ทำงานไม่คุ้มกับภาษีประชาชน กรณีเช่นนี้ หากเกิดขึ้นกับข้าราชการ หรือ พนักงานเอกชน จะถูกไล่ออกไปนานแล้ว

นอกจากนี้ นายแพทย์ตุลย์ ได้เสนอให้นายกรัฐมนตรี ทำประชามติในเรื่องนี้ ไปพร้อมกับการเลือกตั้ง คือ หากจะขึ้นเงินเดือนจริง อยากให้พิจารณาขึ้นเงินเดือนเป็นรายบุคคลมากกว่า