นายกฯเปิดประชุมนานาชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ Future Imperatives of Communication and Information for Development and Social Change พร้อมทั้งปาฐกถาในหัวข้อPoliticians view Towards Journalists

โดยกล่าวว่า คนส่วนใหญ่ในสังคมคาดหวังว่า สื่อมวลชนจะเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ และไว้วางใจได้ ในเรื่องของจริยธรรมในการนำเสนอข้อเท็จจริง ซึ่งในปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับสื่อมวลชน มีความซับซ้อนมากขึ้น และการที่สื่อจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะต้องมีเสรีภาพในการแสดงออก โดยที่ไม่ต้องกระทบกับสิทธิของบุคคลอื่น ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี จึงเตรียมที่จะพิจารณาร่างกฎหมายที่จะให้การคุ้มครองการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ซึ่งรัฐบาลมีความต้องการที่จะควบคุมสิ่งที่สื่อสารผ่านสื่อ ให้มีความสมดุล โดยที่รัฐบาลจะต้องไม่ใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซง และกลไกควบคุมจะต้องมีความโปร่งใส

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง