โครงการลูกเสือออนไลน์เฝ้าระวังเว็บทำผิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการคัดเลือกเครือข่าย อาสาสมัคร พิทักษ์ยุติธรรม จำนวน 300 คน เข้าอบรมสร้างเป็นเครือข่ายบนคอมพิวเตอร์ ให้มีจิตสำนึกด้านจริยธรรม ช่วยกันสอดส่องดูแลอันตราย ที่มากับโลกออนไลน์ โดยนายพีระพันธุ์ กล่าวว่า การกระทำความผิดทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน แต่กำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เรื่องดังกล่าวนั้น มีจำนวนไม่กี่คน ขณะที่เว็บไซต์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการนำเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ไปใช้ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันความมั่นคงของประเทศ การทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงถือว่า เป็นการทำลายความมั่นคง ในราชอาณาจักร สำหรับเครือข่ายดังกล่าว จะผ่านการอบรมทั้งภาคคดี และภาคปฏิบัติใน 4 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาด้านสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้านกฎหมาย และจรรยาบรรณ ด้านคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายที่จะขยายเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ยุติธรรมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังเว็บไซต์อันตราย และเว็บไซต์หมิ่นสถาบันในโลกออนไลน์อีกด้วย