บุรีรัมย์ห้ามเผาซังข้าวใบไม้ป้องกันไฟป่า

บุรีรัมย์ห้ามเผาซังข้าวใบไม้ป้องกันไฟป่า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ ประชุมชี้แจงผู้นำท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน ห้ามเผาป่า ตอซังข้าว เศษใบไม้ วัชพืช และอื่นๆ ในเขตบ้านเรือน ชุมชน นอกเขตป่า และในป่า โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ ในช่วงที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง หากมีความจำเป็นต้องเผา ให้แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนทราบ เพื่อร่วมตรวจสอบควบคุมการเผา พร้อมทั้ง ได้สั่งการให้ทุกอำเภอ จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อมเข้าระงับเหตุ หากชุมชนไม่สามารถควบคุมได้ โดยทุกอำเภอขานรับมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควันจากไฟป่า และได้รับความร่วมมืออย่างดี ในช่วงเวลาที่ผ่านมา อีกทั้งหากพบว่า มีผู้ฝ่าฝืน ก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด