สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

นายกฯย้ำสมศ.เน้นปฏิรูปการเรียนรู้เยาวชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ 10 ปี สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พร้อมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อคุณภาพการศึกษากับวิถีชีวิตคุณภาพ

โดย นายกฯ กล่าวว่า 10 ปีที่ผ่านมา ถือว่า สมศ. สามารถก้าวข้ามปัญหา และประสบความสำเร็จ ในการประเมินคุณภาพการศึกษาได้ถึง 2 รอบ และแม้ว่า การปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จในหลายด้าน แต่มีหลายเรื่องที่ยังเป็นปัญหา และความท้าทายใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ คุณภาพการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่สำคัญ และจำเป็นต้องอาศัย กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งทิศทางการประเมินคุณภาพรอบที่ 3 นั้น นายกฯ ระบุว่า จะมีการลดภาระการประเมิน โดยไม่มีตัวชี้วัดจากหลายหน่วยงาน แต่จะใช้ตัวชี้วัดจากรัฐบาลเพียงชุดเดียว โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับระบบการประเมิน พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้นำผลงานของ สมศ. ไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง