กาฬสินธุ์หนาวลงอีก หมอกหนาปกคลุม

กาฬสินธุ์หนาวลงอีก หมอกหนาปกคลุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาพอากาศหนาวเย็น ที่แพร่ปกคลุมพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่งผลให้บนถนนหลายสาย มีหมอกหนาในตอนเช้า โดยเฉพาะ บ้านเรือนที่อยู่ติดเทือกเขาภูพาน ประชาชนต้องออกไปนั่งผิงไฟ ไล่ความหนาวเย็น ขณะที่ ตามโรงพยาบาลชุมชน 13 แห่ง มีประชาชนเดินทางไปรับการรักษา เนื่องจาก เจ็บป่วยจากโรคไข้หวัด ทั้งนี้ นายแพทย์สมคิด สุริยเลิศ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประกาศเตือนให้ประชาชน สวมหน้ากากภายในบ้านโดย เฉพาะเด็กเล็ก เพื่อป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัส เนื่องจากขณะนี้ แต่ละวัน พบผู้ป่วยจากโรคระบบทางเดินหายใจ มากถึงวันละ 200 คน

ด้าน นายวิโรจน์ ศิวรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในฐานะประธานหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า นอกจากความต้องการเครื่องห่มกันหนาว กว่า 270,000 คน ซึ่งยังคงรอรับการช่วยเหลือ กาฬสินธุ์ยังมีหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่จะทำหน้าที่ดูแลสุขภาพประชาชน เนื่องจาก อากาศหนาวเฉียบพลัน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ ทั้งนี้ หน่วยแพทย์จะเคลื่อนที่ไปทุกแห่ง ที่ต้องการรับการช่วยเหลือ