ผู้ว่าฯกทม.สั่งเข้มอาคารสถานที่จัดปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ว่า ได้กำชับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งผู้อำนวยการเขต ให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารสูง สถานบันเทิง และสถานที่จัดงานรื่นเริงต่างๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนี้ ถึงเดือนมกราคมปีหน้า ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให้กับประชาชน

อย่างไรก็ตาม ได้ให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เตรียมพร้อมในการป้องกันเหตุอัคคีภัยและวินาศภัย อาทิ เพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวและการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรณรงค์ให้สถานประกอบการ ประชาชน และชุมชน ร่วมกันเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแส เมื่อพบเหตุฉุกเฉินต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็นการเร่งด่วนด้วย