สธ.เผยพักใบอนุญาตเภสัช2รายฐานทำผิด

สธ.เผยพักใบอนุญาตเภสัช2รายฐานทำผิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สาธารณสุขในฐานะสภานายกพิเศษ สภาเภสัชกรรม ได้ลงนามเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมวินิจฉัยชี้ขาดให้พักใช้ใบอนุญาตเภสัชกร 2 ราย เนื่องจากประพฤติผิดพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2538 รายแรก มีมติให้ลงโทษพักใช้ใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นเวลา 2 ปี โดยเป็น เภสัชกร ประจำโรงพยาบาลภาครัฐ จ.สตูล ปฏิบัติงาน 08.00-16.30 น. แต่ทำหน้าที่เป็นเภสัชกร ปฏิบัติงาน ที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันซ้ำซ้อนกัน 2 แห่ง ใน อ.ละงู จ.สตูล และใน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง รวมทั้งยังว่าจ้างเภสัชกรอีก 2 คน ไปปฏิบัติงานในร้านขายยาที่เปิดทำการโดยไม่ได้ขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

ส่วนรายที่ 2 เป็นเภสัชกร และดำเนินการธุรกิจด้านยา มีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นเวลา 1 ปี เนื่องจากพบว่า ได้กระทำผิด พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 และ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2537 และประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรเถื่อน และลงโฆษณารับสมัครอบรมผู้ช่วยเภสัชกรในหนังสือสมัครงาน โบชัวร์ และหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง แสดงถึงเจตนาที่มุ่งจะให้ผู้รับการอบรมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เหมือน เภสัชกร ซึ่งทั้ง 2 รายนี้ สภาเภสัชกรรม จะเป็นผู้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป