มทภ.4นำปชช.ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4 นำเหล่าข้าราชการ และชาวบ้าน จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกันปลูกป่า เพื่อเฉลิมพระบารมีในพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย บ้านนาแค ม.5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และรวมถึงนักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกันปลูกต้นยางนา จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ 1,300 ไร่ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการสนองพระราชดำริ ให้มีการจัดการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมในการฟื้นฟูป่าและปลูกป่า เป็นการพัฒนาให้ชุมชนได้อยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างยั่งยืน