นายกฯ คาดแผนปฏิรูปสื่อจะชัดเจนปีใหม่

นายกฯ คาดแผนปฏิรูปสื่อจะชัดเจนปีใหม่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับข้อเสนอประชาชนปฏิรูปประเทศไทย จาก น.พ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ หรือ คสป. ว่า ข้อเสนอทั้งหมดสอดคล้องกับงานที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน ซึ่งรัฐสภาจะรับข้อเสนอ และคาดว่าจะสามารถดำเนินการออกมาเป็นแผนปฏิบัติและนำเสนอสู่สังคมได้ในช่วงปีใหม่นี้ โดยบางเรื่องจะเห็นเป็นรูปธรรมในต้นปีหน้า

ทั้งนี้ตนขอขอบคุณ คสป. และสื่อมวลชนที่ร่วมกันดำเนินการเรื่องดังกล่าว ซึ่งการปฏิรูปสื่อนั้นได้รับเสนอการคณะทำงานวิจัยของคณาจารย์นิเทศศาสตร์ แล้ว และรอร่างกฎหมายคุ้มครองวิชาชีพที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ ในวันที่ 21 ธ.ค.นี้ เพื่อที่จะเดินหน้าในการปฏิรูปประเทศไทยต่อไป ขณะที่การประชุมระดมความคิดเห็นพลังของสื่อ มีการนำประเด็นการขับเคลื่อนของสื่อเพื่อการปฏิรูป 5 เรื่อง อาทิ การปฏิรูประบบอำนาจรัฐที่ต้องกระจายอำนาจ รวมทั้งปัญหาการให้ประชาชนในชุมชน มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงควรลดอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง เพื่อให้อำนาจถึงชุมชนอย่างแท้จริง ขณะที่สื่อในท้องถิ่น ก็ควรมีอิสระจากอำนาจรัฐ เพื่อทำหน้าที่เสนอความรู้ และความถูกต้องให้กับประชาชน