นายกชี้ตรึงดีเซลไม่เกิน30บ./ลิตรถึงกพ.

นายกชี้ตรึงดีเซลไม่เกิน30บ./ลิตรถึงกพ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "เชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯ อภิสิทธิ์" ว่า ขณะนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลข เพื่อทำมาตรการประชาวิวัฒน์ เพื่อประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมกับแผนปฏิรูป โดยในแผนจะมี 3 เรื่อง คือ ระบบสวัสดิการ และการแก้ปัญหาให้ผู้ด้อยโอกาส ประกอบด้วย นโยบายเรียนฟรี เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้สูงอายุ การดูแลแม่และเด็กอ่อน ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึง 4 ขวบ อีกทั้ง เรื่องระบบสุขภาพ ที่ปัจจุบันมีระบบรักษาฟรี อีกทั้ง ได้ผลักดันกฎกระทรวง กำหนดให้เติมสารไอโอดีนลงในเกลือและน้ำปลา โดยประกาศเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 และจะมีผลบังคับใช้หลังปีใหม่ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ทำกิน ซึ่งจะผลักดันเรื่องภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ให้เกิดขึ้นในปีหน้า


นายกรัฐมนตรี ยังกล่าว ว่า ในช่วงฤดูหนาว รัฐบาล ได้มีมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ ไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ไปจนถึงสิ้นเดือน ก.พ. 2554 โดยการใช้กลไกของกองทุนน้ำมันนั้น มั่นใจว่า จะไม่กระทบต่อฐานะกองทุน โดยขณะนี้ มีอยู่ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เชื่อว่า หลังสิ้นเดือน ก.พ. ฐานะของ
กองทุนฯ จะยังไม่ติดลบ ซึ่งการตรึงราคาดีเซล จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ เพราะช่วยพยุงเรื่องค่าขนส่ง