โพลคนเทคะแนนนายกทำงาน6.72เต็ม10

โพลคนเทคะแนนนายกทำงาน6.72เต็ม10
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักวิจัยเอแบคโพล เปิดเผย ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่องประเมินความพอใจของสาธารณชนต่อผลงานของรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล พบว่า ประชาชน ระบุให้คะแนน นายกรัฐมนตรี ในการทำงานมากที่สุดเป็น
อันดับหนึ่ง โดยจากคะแนนเต็ม 10 ประชาชนส่วนใหญ่ ให้คะแนน 6.72 รองลงมา คือ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนน 6.02 นายกรณ์ จิตกวณิช ได้คะแนน 5.89 ส่วน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี นั้น ได้ลำดับที่ 6 ได้คะแนน 5.44 คะแนน ส่วนลำดับที่ 10 คือ นายอิสสระ สมชัย ได้คะแนน 5.32

ส่วน รัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก ประกอบด้วย 5 อันดับ อันดับที่ 1 คือ นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ อันดับที่ 2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อันดับที่ 3 นางพรรณศิริ กุลนาถศิริ อันดับที่ 4 นายศุภชัย โพธิ์สุ และอันดับที่ 5 นายไชยยศ
จิรเมธากร สำหรับเรื่องที่ประชาชน อยากให้รัฐบาลดำเนินการในปีหน้า 61.3% เห็นว่า ต้องเพิ่มความรวดเร็วฉับไวในการแก้ปัญหา 60.08% ให้รัฐบาลระวังคนรอบข้างใกล้ชิดจะทำเสียหาย แสดงความสามารถให้เห็นมากกว่าพูด
56.8% เอาจริงเอาจังต่อเนื่อง ไม่เลือกปฏิบัติ ทำกระบวนการยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธาของประชาชน ส่วนรัฐมนตรีที่ประชาชนไม่รู้จัก ขอให้ปรับปรุงแก้ไข สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แสดงผลงานที่เด่นชัด เข้าถึงประชาชน