ชาวอ.สทิงพระแห่รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

ชาวอ.สทิงพระแห่รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยใน อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน 3,641 คน เดินทางนำเอกสารและหลักฐานเข้ารับมอบเงินชดเชยพิเศษเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาทสำหรับที่ อ.สทิงพระ ซึ่งเป็นวันแรก จำนวน 4 ตำบล จำนวน 2 จุด คือ จุดที่หนึ่ง ที่วัดคูขุด ตำบลคูขุด
อ.สทิงพระ จ.สงขลา จำนวน 2,102 คน โดยแบ่งเป็น ต.ท่าหิน จำนวน 897 คน ต.คูขุด 1,205 คน และสำหรับจุดที่ 2 ที่โรงเรียนวัดบ่อแดง ต.บ่อแดง อ.สทิงพระ จำนวน 1,539 คน โดยแบ่งเป็น ต.วัดจันทร์ จำนวน 690 คน และ ต.บ่อแดง จำนวน 849 คน โดยผู้ประสบภัยได้เดินทางมารับเงินกันตั้งแต่เช้า ทาง
เจ้าหน้าที่ต้องทำงานกันอย่างหนัก ส่งผลให้บรรยากาศเป็นไปอย่างโกลาหล เนื่องจากประชาชนที่มารับเงินมีจำนวนมาก ทาง อ.เมืองสงขลา จึงต้องนำเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม เพื่อบริการประชาชนให้สามารถรับเงินได้ในวันนี้ทั้งหมด แต่ก็ยังมีประชาชนบางส่วนเตรียมหลักฐานมาไม่พร้อม จึงต้องรีบกลับไปที่บ้าน นำหลักฐานมาเพิ่ม โดยมีพนักงานธนาคารออมสิน ในพื้นที่มาดำเนินการจ่ายเงินให้กับประชาชน รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานการรับเงินด้วย