สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

นิด้า ชี้ แผนประชาวิวัฒน์เป็นประชานิยม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า หลังจากนายกรัฐมนตรี รับมอบมาตรการแก้ไขปัญหาประชาชนจาก คณะทำงาน และรายงานแผนปฏิบัติการประชาวิวัฒน์ คิดนอกกฎ บริหารงานนอกกรอบ ว่า แนวคิดนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์กำลังซ้ำรอยแผนประชานิยมของอดีตรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และเชื่อว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่หวังผลระยะสั้น ซึ่งอาจส่งผลให้ประชาชนเสพติดการรับเงินแทนเป้าหมายที่ต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ฐานราก และเห็นว่าเป็นการดำเนินนโยบายเพื่อหวังคะแนนเสียงจากประชาชน ซึ่งท้ายที่สุดอาจจะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ และย้ำว่า เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริงควรจะปรับแก้ด้วยการวางระบบและปรับโครงสร้างเพื่อนโยบาย โดยวางกรอบไว้ให้ต่อยอดในอดีต เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากขึ้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ การเมือง