สนุกสายเปย์ แม่ฉันต้องได้!

อุบลฯเปิดมหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ ที่ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ศาลากลางหลังเก่า นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการอุบลราชธานี เป็นประธานในการเปิดงานมหกรรมกีฬา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และแข่งขันการสาธิตกีฬา ทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศ ระหว่างวันที่ 18-19 ธ.ค. นี้ โดยงานดังกล่าว ทั้งภาครัฐและเอกชน จ.อุบลราชธานี ได้จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช และประกาศเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจแห่งพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้ร่วมแสดงออกถึงความความจงรักภักดี ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี และกิจกรรมการสาธิตกีฬาทางอากาศ พารามอเตอร์ แอร์โชว์ มีการแสดงว่าวนานาชาติที่ตื่นตาตื่นใจ การแสดงบอลลูนประกอบดนตรี ส่วนกีฬาทางบก ได้แก่ การแข่งขันกีฬามินิมาราทอน เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ สำหรับกีฬาทางน้ำ ประกอบไปด้วย การสาธิตเจ็ทสกี สกีสปีดโบท และบานาน่าโบท ซึ่งผู้ชมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน จะได้ร่วมนั่งบนเรือต่างๆ ระหว่างการสาธิต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง