แพทย์เตือนหนาวควรดูเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

จากกรณีที่มีเด็ก 3 ขวบ ที่จังหวัดลำปาง เสียชีวิต สร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองชาวพิษณุโลก ที่มีเด็กเล็ก อยู่ในครอบครัว เป็นอย่างมาก ซึ่ง นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้แสดงความเห็นว่า สภาพอากาศที่หนาวเย็น อาจทำให้ร่างกายปรับตัวไม่ทัน และเกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย หากใส่เสื้อผ้าให้ความอบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ จะมีผลทำให้ระบบไหลเวียนเลือดไม่ดี อาจทำให้ช็อกเสียชีวิตได้ เนื่องจากความเย็น จะทำให้เลือดมีความหนืด หัวใจต้องทำงานสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ในร่างกายหนักขึ้น ที่น่าห่วงก็คือเด็ก ที่อยู่ในภาคเหนือและพื้นที่สูง ซึ่งอากาศจะหนาวเย็นกว่าพื้นที่อื่นๆ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงเจ็บป่วย หรือ เสียชีวิตสูงที่สุด เนื่องจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายของเด็กยังทำงานไม่เต็มที่ อุณหภูมิร่างกายเด็กจึงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามสภาพอากาศ แต่สำหรับสาเหตุของการเสียชีวิตของเด็กชายคนดังกล่าว ว่าเป็นเพราะอากาศที่หนาวเย็นหรือไม่นั้น จะต้องดูผลการตรวจวินิจฉัยของแพทย์อย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ นายแพทย์สาธารณสุข ยังได้กล่าวว่า ในช่วงที่อากาศเย็นยังต้องระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจด้วย เช่น โรคไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ หอบหืด หรือหลอดลมอักเสบ รวมถึงโรคปอดบวม โดยเฉพาะในเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เนื่องจากร่างกายมีภูมิต้านทานโรคต่ำ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ควรจะดูแลให้กลุ่มคนเหล่านั้นสวมเสื้อผ้าให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายอย่างเพียงพอ